Zwaluwen in Nesten

Kunstnesten om Huiszwaluwen te ondersteunen

Het gaat niet goed met de zwaluwen in onze regio. Er is een gebrek aan geschikte locaties om hun nest te bouwen. Daarom plaatst Regionaal Landschap Dijleland, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en 13 gemeenten, kunstnesten.

De zwaluwen in onze regio’s hebben het moeilijk. Omdat zwaluwen in de winter hier niet voldoende insecten vinden, overwinteren ze in Afrika. ​ In de lente komen ze terug om voor nakomelingen te zorgen.

“Zwaluwen zijn erg honkvaste trekvogels en keren jaarlijks terug naar hetzelfde nest. Huiszwaluwen 'metselen' hun nesten met modder onder de dakgoten van huizen. Door de hedendaagse architectuur ontstaat een gebrek aan geschikte locaties. Door het feit dat onze omgeving steeds 'netter' wordt, is er vaak te weinig modder voor het bouwen van nesten”, zegt Annabel Pennings, medewerker van Regionaal Landschap Dijleland. 

Kunstnesten helpen de huiszwaluwen een handje. Ze zorgen ervoor dat vogels minder lang aan hun nest moeten bouwen en sneller eieren kunnen leggen.
Daarom werken het Regionaal Landschap Dijleland, samen met de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kortenberg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en Tervuren, een kunstnestenproject uit. 

“We geven de lokale zwaluwkolonies een duwtje in de rug zodat ze de komende jaren weer kunnen uitbreiden”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Dit project kadert binnen onze ondersteuning van het gemeentelijke natuurbeleid. Hiervoor trokken we 17.000 euro uit”. 


‘In het totaal hingen we de voorbije jaren in 19 INL-gemeenten honderden zwaluwkunstnesten. De zwaluwwerking is een succes en heeft nog potentieel om uit te breiden’, zegt Karin Kuipers, verantwoordelijke van de Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen.

Herent geeft het voorbeeld

Toen in 2017 café ‘Den Travoo’, met een groot aantal natuurlijke zwaluwnesten, afbrandde zocht de gemeente Herent samen met het Regionaal landschap Dijleland naar kandidaten om nieuwe kunstnesten te plaatsen. Een huiszwaluwkunstnest ophangen heeft enkel zin vlakbij bestaande nesten, want zwaluwen leven in groepen, ook wel kolonies genoemd.
De gemeente Herent plaatst al jaren kunstnesten bij geïnteresseerde inwoners die op geschikte locaties wonen.

Zelf aan de slag

Wie wil meehelpen om de zwaluwen een vliegende start te geven, kan dat.Wie vlakbij een zwaluwkolonie woont, kan nagaan of zijn gemeente meedoet met het zwaluwproject. Voorwaarde is wel dat er bewoonde zwaluwnesten in de buurt zijn en men een brede lichtgekleurde dakoversteek heeft. ​
Wie vragen heeft kan gerust contact opnemen met Regionale Landschap Dijleland. 

“Maar we denken uiteraard niet enkel aan de huiszwaluwen. Het najaar is in het algemeen een ideale periode voor het ophangen van nestkasten voor allerhande vogelsoorten, van meesjes tot roodborstjes. We roepen onze inwoners dan ook op om na te gaan hoe ze in hun eigen tuin hun steentje kunnen bijdragen met het ondersteunen van onze natuur”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Waarnemingen van zwaluwnesten kan men doorgeven via www.waarnemingen.be

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Greet De Prins

Communicatie Regionale Landschappen, Provincie Vlaams-Brabant

Annabel Pennings

medewerker biodiversiteit, Regionaal Landschap Dijleland

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be