Zorgboerderijen zichtbaar via uithangbord

Op 10 maart onthulden het Steunpunt Groene Zorg en de provincie Vlaams-Brabant, het eerste uithangbord ‘zorgboerderij’ aan zorgboerderij Lianko in Assent. Deze uithangborden vergroten de zichtbaarheid van de 128 Vlaams-Brabantse zorgboerderijen in hun omgeving.

 

128 zorgboerderijen in Vlaams-Brabant

Het Steunpunt Groene Zorg vzw ondersteunt en begeleidt (startende) zorgboerderijen. Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwonderneming waar de landbouwer zich engageert om kwetsbare personen (jongeren en volwassenen) een dagbesteding te bieden op zijn bedrijf.

Via vorming, begeleiding op maat en ontmoeting zet het Steunpunt in op een actief netwerk. Het Steunpunt is immers een kennis- en netwerkplatform voor zorgboerderijen. Het nieuwe logo visualiseert dit goed.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een aanbod van 128 zorgboerderijen. Dit aantal groeit gestaag. In 2008 waren dit er nog 58. Het gaat zowel over klassieke landbouw- en tuinbouwbedrijven als over kleinere initiatieven zoals manèges, kinderboerderijen en hobbyboeren. ​

Nieuwe zorgboeren blijven zich aandienen. In 2022 verwelkomde het Steunpunt er 6 nieuwe in haar netwerk.


Maatschappelijk waardevol werk verdient zichtbaarheid

Kwetsbare jongeren en volwassenen kunnen terecht voor dagbesteding op een zorgboerderij. Zorgboeren willen deze zorggasten een kans geven. Ze doen dit vanuit een persoonlijk engagement, vanuit een groot hart.

Zo getuigen ook Annick en Lieze van zorgboerderij Lianko uit Assent en Dirk Adons, zorgboer uit Geetbets: “We vinden het zo waardvol dat we iets kunnen betekenen voor iemand. Ervaren dat de zorggasten er deugd aan hebben om naar ons te komen en te merken dat ze ​ energie krijgen om hun leven verder vorm te geven, is fantastisch. Daarvoor doen we het. Je moet er beiden deugd van hebben, anders blijf je het niet doen. Met de nodige fierheid zullen we dit bord aan onze gevel hangen”.

Via uithangborden worden de zorgboerderijen meer zichtbaar. Bovendien kan elke zorgboerderij aan de buitenwereld tonen dat ze deel uitmaken van het netwerk zorgboerderijen van Steunpunt Groene Zorg.

 

Provincie heeft een hart voor zorgboerderijen

“We ondersteunen al verschillende jaren het Steunpunt Groene Zorg, om hun provinciale werking uit te bouwen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “In deze snel veranderende tijden en tijden van onzekerheid, oorlog en twijfel is er meer dan ooit nood aan zorgboerderijen: plekken waar mensen tot rust kunnen komen, zich kunnen herbronnen en de draad van het leven terug kunnen oppakken. Het waardevolle aspect kan niet genoeg benadrukt worden. Daarom dragen we de zorgboerderijen een warm hart toe. Wij zijn ervan overtuigd dat de landbouwsector een sociale verbindende rol heeft in de samenleving en deze moet uitspelen.”

Meer info: www.zorgboerderijenvlaanderen.be

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Claire Luyten

Consulent, Steunpunt Groene Zorg

Geert Mertens

Dienst land- en tuinbouw, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be