Zenneterras wordt nieuwe trekpleister van Lot

In Lot werden op 20 september de plannen voor de aanleg van een gloednieuw Zenneterras uit de doeken gedaan. Een project van in totaal bijna 1,8 miljoen euro. Zo willen de gemeente Beersel, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij en de IGS ‘Zennevallei Hergist’ het centrum van Lot opnieuw verbinden met het water. Het Zenneterras is een onderdeel van ‘Zennevallei Hergist’, een intergemeentelijk project waarvoor de gemeenten Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel de handen in elkaar slaan. Ze willen hiermee de troeven en de identiteit van de Zennevallei opwaarderen en in de kijker zetten.

 

‘Zennevallei Hergist’ zorgde met steun van het Vlaamse Randfonds al voor meerdere mooie projecten. Zo kwam recent het kunstenfestival GIST tot stand, kwam er een uitbreiding van de Zennepaden en kon het brede publiek de Zenne ook met de kano ontdekken. In het stadscentrum van Lot biedt de Zenne nog meer mogelijkheden, maar blijft de groenblauwe parel vandaag de dag nog afwezig. Ze passeert er verstopt door het landschap, dikwijls aan het oog onttrokken.

Met de aanleg van het Zenneterras in Lot krijgt de Zenne opnieuw de centrale plaats die haar toekomt. Via een trappenstructuur zal men naar de Zenne kunnen afdalen, waar een belevingsplek aan het water komt. In beide richtingen zal men over het water kunnen uitkijken. Over het plein komt een overdekte luifel, in de vorm van een “ruggengraat”, die beschutting biedt voor fietsers of wandelaars. Er komt ook meer plaats voor groen in het straatbeeld, het verkeersknooppunt aan de kerk wordt aangepakt en de bestaande parkeerplaatsen krijgen een herschikking.

Maquette van het Zenneterras.
Maquette van het Zenneterras.

“De Zennevallei heeft veel troeven: mooie natuur, veel bedrijvigheid, een centrale ligging en een rijk cultureel leven”, zegt Ben Weyts, minister van Vlaamse Rand. “Het komt er natuurlijk op aan om dat potentieel verder te ontwikkelen en in de vitrine te zetten. Met het kunstenfestival GIST, een uitbreiding van de Zennepaden en de kajakrecreatie slagen we er steeds beter in de Zennevallei op de kaart te zetten. Met het Vlaamse Randfonds investeren we via de IGS ‘Zennevallei Hergist’ 120.000 euro in het tot stand komen van deze trekpleister. Het terras zal bovendien als nieuwe vertrekplaats voor de kajakrecreatie dienen, waarmee we opnieuw de aantrekkingskracht versterken.”

“De Zenne was decennialang gedegradeerd tot een stedelijk riviertje dat sterk vervuild en verwaarloosd was. Na jaren van inspanningen door Vlaanderen hebben we de historische vervuiling grotendeels uitgewist en de waterkwaliteit van de rivier fors verbeterd. Op die manier kunnen omwonenden terug genieten van hun rivier. Zo maakten we eerder dit jaar kajakken op de Zenne mogelijk, alsook de aanleg van Zenneterrassen in Halle. Ook de inwoners van Lot zullen met de terrassen opnieuw kunnen genieten van een prachtig stukje natuur en van het klaterende water van hun rivier”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving.

“Om de leefbaarheid te verbeteren werken de provincie Vlaams-Brabant en Beersel in het kader van het Strategisch Project Zennevallei aan de uitvoering van de visie voor de woonkern Lot en de omliggende bedrijvenzones. Het eindresultaat moet zijn dat de verkeersafwikkeling beter geregeld is, de tewerkstelling en welvaart nog steeds een plek heeft en de woonomgeving van Lot aangenamer wordt. De investering in de publieke ruimte door de aanleg van een Zenneterras draagt hiertoe bij”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

“De Zenne slingert als een dorpsgenoot doorheen het centrum van Lot. Ze staat soms hoog, dan weer laag. Ze vormt al eens het onderwerp voor een gesprek bij de bakker of de beenhouwer. Kortom de Zenne lééft in Lot. Maar ze zit misschien nog te vaak verstopt achter heggen en muren. Met de komst van het Zenneterras steken we ze niet langer weg, maar brengen we ze juist dichter bij de inwoners. Tegelijk geven we het plein een nieuwe inrichting voor de toekomst. ​ Het wordt een fijne plek om te vertoeven en te genieten van een stukje natuur midden in de dorpskern dat een groene stapsteen zal vormen naar het landschapsbufferpark Lot. Een extra trekpleister voor Lot”, zegt Jo Vander Meylen, burgemeester van Beersel.

“De Zenne is niet langer die ‘stinkende’ rivier waar in het verleden wel eens smalend over werd gedaan. Integendeel. De waterkwaliteit is er enorm op vooruit gegaan. Het recente enorme succes van de kanotochten op de Zenne toont bovendien aan dat inwoners, toeristen en waterliefhebbers de Zenne opnieuw ontdekken en omarmen”, besluit Jos Savenberg, schepen van milieu.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Daan Demey

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be