Woluweveld in Zaventem wordt paradijs voor insecten en vogels

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Kiemkracht hebben, op vraag van de gemeente Zaventem en met steun van de provincie Vlaams-Brabant, het Woluweveld insectenvriendelijk en biodivers heringericht. Zo kwamen er onder meer een insectenhotel, bijenheuvels en bijenpalen en werd een deel van het gebied ingezaaid met akkervogelmengsel. De Kille Meutel Vogelvrienden plaatsten ook nestkasten voor zwaluwen.

Het Woluweveld in Zaventem is één van de laatste en grootste Vlaams-Brabantse landbouwgebieden binnen de Brusselse Ring. Eerder werkte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een landinrichtingsplan uit voor het gebied met o.a. aandacht voor insecten. Tijdens de inventarisatie waren er immers interessante insectensoorten gevonden. Het beheer van het gebied kwam ondertussen in handen van de gemeente Zaventem.

Overzichtskaart van de Woluweveld-percelen die aangepakt werden in het ‘Insectenproject Woluweveld - Insectenvriendelijk en biodivers inrichten van recent verworven percelen’ ​
Overzichtskaart van de Woluweveld-percelen die aangepakt werden in het ‘Insectenproject Woluweveld - Insectenvriendelijk en biodivers inrichten van recent verworven percelen’ ​

“Om een aantal percelen van het Woluweveld insectenvriendelijk her in te richten, deden we een beroep op de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen, kortweg INL-ploegen, van Kiemkracht”, zegt Wim Driesen, schepen voor het openbaar domein van Zaventem.

Het Woluweveld in Zaventem werd natuurvriendelijk heringericht
Het Woluweveld in Zaventem werd natuurvriendelijk heringericht

“Eén van onze taken is terreininrichting in natuurgebieden”, zegt Nathalie Saelens, coördinator van de INL-ploegen van Kiemkracht. “Onze ploegen voerden een aantal werken uit en zullen voortaan het beheer doen van het bosje, de holle weg, het hooiland en zullen de Japanse duizendknoop bestrijden. Het beheer van de holle wegen in de buurt gebeurt volgens het beheerplan van het Loket Onderhoud Buitengebied van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters”.

De volgende werken werden uitgevoerd:

 • aanleg van een wadi
 • inzaaien van akkervogelmengsel
 • inrichting van het centrale perceel als rust-/uitkijkplaats voor buurtbewoners, werknemers van het bedrijventerrein en fietsers van de fietssnelweg, door
  • opruimen van afval en afsluitingen en daarna aanplant hagen, heggen en houtkanten, fruitbomen en solitaire bomen
  • leggen van zitstammen
  • creëren van wandelpad door het hooiland
  • plaatsen van insectenhotel, bijenheuvels en bijenpalen
  • plaatsen van infoborden
Overzicht van het insectenvriendelijk en biodivers inrichten van het centrale perceel in het Woluweveld
Overzicht van het insectenvriendelijk en biodivers inrichten van het centrale perceel in het Woluweveld

"Omdat er op de luchthaven een gebouw met zwaluwnesten wordt afgebroken, hebben we ook in het gebied een zwaluwtil met nesten geplaatst”, zegt Franz Pieters, voorzitter van de Kille Meutel Vogelvrienden.

“Ook wij zagen het belang van het project in en investeerden 16.306,67 euro vanuit de subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten”, besluit Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. ”De herinrichting van deze percelen gaat de kwaliteit van het Woluweveld, zowel voor de biodiversiteit als voor de beleving van de gebruikers, versterken. Het gebied is nu een mooi voorbeeld van een biodivers landschap in een verstedelijkt gebied”. ​

Er werd een infobord geplaatst op het Woluweveld
Er werd een infobord geplaatst op het Woluweveld

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Wim Driesen

Schepen, Gemeente Zaventem

Nathalie Saelens

Coördinator INL-ploegen, Pro Natura

Franz Pieters

Voorzitter, Kille Meutel Vogelvrienden

Kristin De Ceuster

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 .

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be