Winkels worden steeds groter

Nieuwe cijfers over detailhandel in Vlaams-Brabant in een nieuw jasje

Hoeveel winkelvloeroppervlakte en handelspanden zijn er in een gemeente? Welk deel daarvan is gevuld en welk deel staat leeg? Hoe gevarieerd is het handelsaanbod? De provincie Vlaams-Brabant publiceert, samen met de andere Vlaamse provincies, nieuwe cijfers over de detailhandel in haar 65 gemeenten. De cijfers zijn voortaan te vinden in een gebruiksvriendelijke online tool, www.provincies.incijfers.be.

‘Met deze jaarlijkse publicatie ondersteunen we onze gemeenten in hun beleid voor de detailhandel’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. ‘Degelijk cijfermateriaal ligt immers aan de basis van een onderbouwde gemeentelijke detailhandelsvisie.Bovendien kunnen gemeenten met de cijfers aan de slag om na te gaan welke weerslag bepaalde ingrepen hebben, bijvoorbeeld op de leegstand. Het is nu trouwens mogelijk om de cijfers in een 10-jarig historisch perspectief in kaart te brengen, want de cijfergegevens zijn beschikbaar vanaf 2008’.

Cijfers over detailhandel in een nieuw jasje

Vanaf dit jaar zijn de cijfergegevens beschikbaar op het online platform ‘Provincies in Cijfers’, een gratis databank van de vijf Vlaamse provincies.
Een waaier aan socio-demografische en socio-economische data worden er publiek ter beschikking gesteld. Voortaan dus ook de feitenfiches voor detailhandel.
Het gaat om twee kant-en-klare rapporten per gemeente: een compacte fiche met kerncijfers die publiek beschikbaar is, en een uitgebreide fiche met meer informatie die enkel toegankelijk is voor de lokale besturen.
 

Winkels werden de afgelopen 10 jaar groter

Het aantal commerciële handelspanden in Vlaams-Brabant bleef de afgelopen 10 jaar ongeveer stabiel. In 2008 waren dat er iets meer dan 17.000, 10 jaar later tellen we er ongeveer 16.500. De totaal beschikbare winkelvloeroppervlakte (WVO) daarentegen, is op 10 jaar tijd gestegen met meer dan 300.000m², waardoor er nu iets minder dan 1.900.000m² WVO is in de provincie. De gemiddelde WVO per handelspand is dus gestegen.  
 

In Vlaams-Brabant staan procentueel het minste vierkante meters winkelvloeroppervlakte leeg

Wat winkelvloeroppervlakte betreft heeft Vlaams-Brabant veruit het laagste leegstandscijfer. 8,8% van de totale beschikbare winkelvloeroppervlakte staat leeg in de provincie, ten opzichte van gemiddeld 11,7% leegstaande WVO in Vlaanderen.

Hoewel er het laatste decennium vooral een stijging in het aantal leegstaande panden waar te nemen viel, lijkt deze trend zich de laatste jaren te stabiliseren. Al sinds 2016 schommelt het percentage leegstaande panden in Vlaams-Brabant rond 8,9%.
 

Handelskernversterking als rode draad

‘Met ons detailhandelsbeleid willen we gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen’, zegt gedeputeerde Marc Florquin. ‘We bieden hen cijfermateriaal aan met het dashboard detailhandel en de uitgebreidere feitenfiches en geven hen ook gratis toegang tot de handelspandendatabank Locatus. Hiermee hebben de lokale besturen de geschikte instrumenten in handen om een handelskernversterkend beleid uit te tekenen. Bovendien ondersteunen we hen ook financieel met ons subsidiereglement handelskernversterking. Steden en gemeenten kunnen subsidies aanvragen voor de opmaak van handelskernversterkende visies of concrete projecten ter versterking van de handelskern. De rode draad doorheen ons beleid is immers die handelskernversterking. We streven naar leefbare kernen met een toegankelijk en gevarieerd aanbod op vlak van wonen, werken en natuurlijk ook detailhandel’.

Meer info: de kerncijfers detailhandel zijn te vinden via www.provincies.incijfers.be -> dashboard detailhandel.

Marc Florquin

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams Brabant

Lynn Peeters

Dienst economie, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be