Skip to Content
Wijkbewoners planten speelbos in Moorsel

Wijkbewoners planten speelbos in Moorsel

De bewoners van de wijk Moorsel (Tervuren) hebben, samen met de Bosgroep Vlaams-Brabant, een speelbos geplant. 1.200 plantjes gingen op 19 december de grond in.  De overige 800 plantjes van het bos zullen de komende week door IGO-Leuven en de gemeente Tervuren geplant worden.

 

De aanplant van het speelbos, met een oppervlakte van zo’n 8.000 m², vindt plaats op het voormalig voetbalveld aan de Lijsterlaan. Door het nieuwe kunstgrasveld aan de Vinkenlaan kan deze zone bebost worden.  

Wijkbewoners plantten zelf een speelbos aan in Moorsel
Wijkbewoners plantten zelf een speelbos aan in Moorsel

Naast het speelbos wordt ook nog een boomgaard ingericht met ruigte en grasland.
Het speelbos heeft ook een gunstige invloed op de biodiversiteit.

"Er staan boomsoorten, zoals wintereik, haagbeuk, winterlinde, tamme kastanje en elsbes, die klimaatbestendig zijn. Ze kunnen goed tegen warmere temperaturen en langere periodes van droogte", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

In het bos worden ook een aantal snelgroeiende soorten aangeplant, zoals veldesdoorn en ratelpopulier, waardoor het snel gedaante kan krijgen.

Het speelbos wordt een klimaatbestendig bos en verbindt twee bestaande bossen
Het speelbos wordt een klimaatbestendig bos en verbindt twee bestaande bossen

“Het speelbos wordt aangeplant door de buurt voor de buurt. Het speelbos is een eerste stap om samen met de buurtbewoners te zorgen voor een groenere wijk. Dat doen we via een strategisch project: Horizon+. Het speelbos is tegelijkertijd een onderdeel van groene verbinding tussen twee grotere bestaande bossen: Hogenbos (80 ha) en Moorselbos (300 ha). Voor heel wat plant- en diersoorten is deze verbinding een goede zaak”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Ann Schevenels Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant
Bart Nevens Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant
Jo Decoster Projectcoördinator Horizon+
Kathleen Vanhuyse Projectmedewerker Bosuitbreiding en Natuurbeheerplan, Bosgroep Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven