Werken in Vlaams-Brabant

De Vlaams-Brabantse arbeidsmarkt onder de loep

Hoeveel werknemers en zelfstandigen telt Vlaams-Brabant? In welke sectoren zijn ze aan de slag? Werken zij dan voornamelijk binnen de provinciegrenzen of pendelen ze naar (ver) daarbuiten? En wat met de groep van de niet-werkenden? Het antwoord op deze vragen vindt u in het nieuwste dossier van het Steunpunt Data & Analyse ‘Werken in Vlaams-Brabant.

Steunpunt Data & Analyse ondersteunt beleid met cijfers

Steunpunt Data & Analyse is gespecialiseerd in het maken van analyses en onderzoek ter ondersteuning van beleidsplanning van lokale besturen en andere organisaties.

‘We maken uitgebreide dossiers waarin relevante cijfers over een thema of doelgroep verzameld worden. Na dossiers over minderheden, armoede, gezondheid en welzijnsvoorzieningen legt dit meest recente dossier de focus op de tewerkstelling en de werkenden in Vlaams-Brabant. De gebruikte indicatoren worden hierbij duidelijk gekaderd in de realiteit van de gemeenten in onze provincie en zijn zo een nuttig hulpmiddel voor een onderbouwd beleid’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

De cijfers worden regelmatig geactualiseerd en zijn online beschikbaar via www.provincies.incijfers.be

‘We maken uitgebreide dossiers met relevante cijfers over een thema of doelgroep, in tabellen,

grafieken en kaarten. Men vindt in deze studies over bijvoorbeeld welzijn, armoede of gezondheid, ook een interpretatie van de gebruikte indicatoren en een beschrijving van de situatie in de gemeenten of deelgemeenten van Vlaams-Brabant. Zo zijn ze nuttige hulpmiddelen voor een onderbouwd beleid’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

De cijfers zijn ook terug te vinden in databases die te raadplegen zijn via www.provincies.incijfers.be


Werken in Vlaams-Brabant

Het dossier gaat uitgebreid in op de Vlaams-Brabantse bevolking op actieve leeftijd. De werkenden, de werkzoekenden én de veel grotere groep van niet-beroepsactieven, die bijvoorbeeld studeren of niet kunnen werken omwille van ziekte of handicap worden onder de loep genomen.
In vergelijking met Vlaanderen is de Vlaams-Brabantse bevolking op actieve leeftijd gemiddeld internationaler, hoger geschoold, minder vaak werkloos en minder vaak inactief. De Vlaams-Brabanders hebben gemiddeld ook hogere lonen en werken vaker in de dienstensector.

‘We brengen daarnaast de werkgelegenheid in Vlaams-Brabant in kaart. Omdat het aantal arbeidsplaatsen in Vlaams-Brabant niet helemaal overeen komt met het aantal werkende inwoners, en er ook verschillen zijn naar sector en beroepsprofielen, is er heel wat pendel. Brussel zorgt samen met de Vlaamse Rand voor de helft van de tewerkstelling van de Vlaams-Brabanders. Dit zorgt ook voor uitdagingen op andere vlakken, niet in het minst inzake mobiliteit’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.

Volledig dossier 'Werken in Vlaams-Brabant'

PDF - 27 Mb

Algemeen besluit

DOCX - 77 Kb

Steunpunt Data & Analyse

PDF - 1.5 Mb

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor data & analyse, Provincie Vlaams Brabant

Marc Florquin

Gedeputeerde voor economie, Provincie Vlaams Brabant

Gudrun Denhaen

Diensthoofd economie, Provincie Vlaams Brabant

Tine De Rijck

Steunpunt Data & Analyse, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be