Werken aan water in de Week van het Water

De provincie Vlaams-Brabant zet zich elke dag in voor het beheer van haar 1.400 km aan waterlopen. Verder voert ze erosiebestrijdingsmaatregelen en -projecten uit tegen water- en modderoverlast, coördineert ze waterpreventieve maatregelen en ondersteunt ze de opmaak van gemeentelijke hemelwater- en droogteplannen. Ook tijdens de Week van het Water, die nog loopt tot 31 maart.

 

Waakzaam over het water

Als een goede huisvader draagt de provincie Vlaams-Brabant zorg voor het waterlopenstelsel waarvoor ze bevoegd is. Zo’n 1.400 kilometer waterlopen van de tweede categorie vallen onder het beheer van de provincie.

“Tijdens regelmatig terugkerende onderhoudsbeurten controleren we onze waterlopen en verwijderen we obstakels en zwerfvuil om onze waterlopen in optimale conditie te houden”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Zo zorgen we voor een normale waterafvoer, wat erg belangrijk is in de strijd tegen wateroverlast.”

Waar nodig voert de provincie herstellingswerken uit. Recent gebeurde dit nog aan de Tangebeek in Vilvoorde, waar de oevers hersteld werden door de hevige regenval van januari.

De herstellingswerken aan de Tangebeek in Vilvoorde.
De herstellingswerken aan de Tangebeek in Vilvoorde.

50 extra peilers houden het water in het oog

De provincie Vlaams-Brabant waakt ook de peilen van haar waterlopen.

“Hiertoe blijven we inzetten op de uitbouw van een netwerk van peilmeters, die gekoppeld worden aan het netwerk van de Vlaamse Milieumaatschappij. In een eerste reeks plaatsten we al 60 peilmeters. Een nieuwe reeks van 50 extra peilmeters wordt nu geplaatst, en ondertussen is de plaatsing van de honderdste peilmeter een feit”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Hoe fijnmaziger het netwerk van waterlopen dat we kunnen monitoren, hoe nauwkeuriger onze inschatting van het risico op wateroverlast en van de gevolgen van droogte. Zo kunnen we ook snel de gepaste maatregelen nemen om schade te voorkomen of toch zoveel mogelijk te beperken.”

Het peil van de waterlopen kan bekeken worden via www.waterinfo.be

De plaatsing van een peilmeter aan de ​ Molenbeek in Wolvertem.
De plaatsing van een peilmeter aan de ​ Molenbeek in Wolvertem.

Subsidies voor ecologisch herstel van waterlopen

De provincie Vlaams-Brabant haalde onlangs Vlaamse subsidies binnen voor de uitvoering van 4 projecten in het kader van ‘Levend Water’-programma.

Het gaat om:

  • Structuurherstel Molenbeek ter hoogte van Hunderenveld in Dilbeek
  • Herinrichting van het Zoet Water en Vaalbeek in Oud-Heverlee
  • Gecontroleerd overstromingsgebied ‘Grote Weide’ langs de Groebengracht in Halle
  • Gecontroleerd overstromingsgebied langs de Tieltse Motte in Tielt-Winge

“Via de uitvoering van deze projecten zetten we in op het ecologisch herstel van onze waterlopen en op het creëren van extra buffercapaciteit in de strijd tegen wateroverlast”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

 

Provincie voerde 140 erosiebestrijdingsmaatregelen uit

De provincie Vlaams-Brabant heeft 6 erosiecoördinatoren die dagelijks werk maken van de bestrijding van erosie en de inperking van de gevolgen ervan.

Dankzij hun werk hebben 48 Vlaams-Brabantse gemeenten een erosiebestrijdingsplan en werken 4 gemeenten eraan. 37 Vlaams-Brabantse gemeenten doen een beroep op de provincie als erosiecoördinator. ​
Deze maand nog werd het erosiebestrijdingsplan van Vilvoorde goedgekeurd.

Op het terrein werden al ruim 140 erosiebestrijdingsmaatregelen uitgevoerd.

Recent startten de werken aan een houthakseldam ter hoogte van de Frans Luckxstraat in Lennik. De constructie is al opgetrokken, maar het hakselhout nog niet toegevoegd omdat de omliggende terreinen er nog te zompig bijliggen na de bijzonder natte winter.

De plaatsing van een houthakseldam aan de Frans Luckxstraat in Lennik.
De plaatsing van een houthakseldam aan de Frans Luckxstraat in Lennik.

En in Ternat werd ter hoogte van de August De Feyterstraat een strobalendam aangelegd om water en modder dat bij hevige regen van de aanpalende akker stroomt, op de akker te houden.

De plaatsing van een strobalendam aan de August De Feyterstraat in Ternat.
De plaatsing van een strobalendam aan de August De Feyterstraat in Ternat.

“Onze erosiecoördinatoren staan de gemeenten bij in het aanpakken van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Vorig jaar werd bijvoorbeeld een erosiepoel aangelegd aan de Kwadebeek in Sint-Genesius-Rode. Enkele weken geleden bewees deze zijn nut door een grote hoeveelheid modder op te vangen na de hevige regenval.

Aan de Kwadebeek in Sint-Genesius-Rode werd een erosiepoel aangelegd.
Aan de Kwadebeek in Sint-Genesius-Rode werd een erosiepoel aangelegd.

En ook de afgelopen maanden werden op verschillende locaties erosiebestrijdingswerken uitgevoerd. Een overzicht:

  • Erosiepoel/Wadi Wijk Jean Monnet in Zaventem
  • Houthakseldam Ter Wilgen/Dorsershof in Zaventem
  • Strobalendam Vloetgrachtstraat in Kortenberg
  • Houthakseldam Plutsingenstraat in Pepingen
  • Erosiepoel met buffergracht en grasstrook aan de Populierstraat in Roosdaal

In de toekomst zal de provincie Vlaams-Brabant nog meer erosiebestrijdingswerken uitvoeren. Want meer dan de helft van de subsidies die Vlaams minister Zuhal Demir voorziet, gaan naar Vlaams-Brabantse gemeenten. Goed voor 1.972.164,33 euro.


Provincie coördineert waterpreventieve werken

Op sommige wateroverlastgevoelige plaatsen zijn collectieve maatregelen niet mogelijk. Waterpreventieve maatregelen, zoals de plaatsing van waterdichte schotten en terugslagkleppen, kunnen hier schade voorkomen.

De provincie Vlaams-Brabant neemt hierin een ondersteunende en coördinerende rol op zich. Gemeenten kunnen provinciale subsidies ontvangen voor de uitwerking van waterpreventieprojecten. Daarnaast bereidt de provincie een raamcontract voor waarop gemeenten een beroep kunnen doen bij de opmaak van waterveiligheidsstudies. Want elk te beschermen gebouw vereist immers een aanpak op maat.

De projectaanvragen van Leuven, Linter en Holsbeek werden geselecteerd. Deze gemeenten werken een waterpreventieproject uit om een aantal woningen, 60 in Leuven, 31 in Linter en 53 in Holsbeek, te beschermen tegen wateroverlast.

Een waterdicht schot houdt het water uit een huis.
Een waterdicht schot houdt het water uit een huis.

Provincie als streekmotor van hemelwater- en droogteplannen

Tegen eind 2024 moeten alle Vlaamse gemeenten over een hemelwater- en droogteplan beschikken. Dit is een voorwaarde om beroep te kunnen doen op ‘water’subsidies. ​

De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de manier waarop hemelwater, afkomstig van wegen, gebouwen en (on)verharde oppervlakken, ter plaatse vast kan gehouden worden, nuttig gebruikt kan worden, te laten infiltreren, te bufferen en vertraagd afgevoerd kan worden. Alleen op die manier kan er werk gemaakt worden van een weerbaar en ​ natuurlijk watersysteem.

Sinds 2018 geeft Vlaams-Brabant, als enige Vlaamse provincie, subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan.

Intussen zijn er al 19 hemelwater- en droogteplannen goedgekeurd en zijn er 46 in opmaak. In totaal investeerde de provincie al 429.749,31 euro in deze gemeentelijke plannen.

Recent nog ontving de gemeente Tervuren 20.172 euro voor de opmaak van haar hemelwater- en droogteplan.

 

Meer info:

Activiteiten in het kader van de Week van het Water in Vlaams-Brabant

Werking van de dienst waterlopen

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be