Werken aan Vijversbeek in Tremelo garanderen afvoer water en behoud beverdam

De provincie Vlaams-Brabant heeft vandaag een aantal van de beverdammen in de Vijversbeek en de Bruggelandenbeek in Tremelo verlaagd. Hiermee wil ze de normale afvoer van het beekwater garanderen en zo wateroverlast bestrijden. Het leefgebied van de bever wordt hiermee niet bedreigd omdat de beverburcht ongemoeid gelaten wordt.

Bever actief in Tremelo

De laatste jaren is het aantal bevers, een beschermde diersoort, in onze regio sterk toegenomen.
Ook langs de Vijversbeek, Bruggelandenbeek en de Grote Laak in Tremelo vestigde zich een beverfamilie. Ze bouwde er een burcht en enkele dammen. Deze bouwwerken zijn een troef om water ter plaatse te houden, infiltratie te bevorderen en de grondwatertafel zo aan te vullen.

Maar daarnaast hindert zo'n dam de normale stroming in de beek, met risico op wateroverlast in het nabijgelegen woongebied. Want na hevige regenval functioneert het waterbufferbekken, dat zich ten zuiden van de Kruisstraat bevindt, niet meer voldoende omdat het waterniveau in de vallei van de Vijversbeek te hoog komt te staan. Dit zorgt voor opstuwing in het aanvoerende rioleringsstelsel met eventueel wateroverlast tot gevolg.

 

Provincie en gemeente zorgen samen voor beheer

De Vijversbeek in Tremelo valt onder het beheer van de provincie Vlaams-Brabant. ​
Samen met de gemeente Tremelo werkte de provincie een afsprakenkader uit om de bever op een evenwichtige manier te verzoenen met zijn omgeving. De gemeente zorgt voor het beheer van de beverdammen op de westelijk tak van de Vijversbeek, terwijl de provincie het beheer van de oostelijk tak van de Vijversbeek behartigt.

Deze afspraken maken snel en gepast ingrijpen mogelijk bij onmiddellijke dreiging van wateroverlast, of bij betrouwbare voorspellingen van zware regenval. Deze manier van werken respecteert de belangen van bever en burger.

De dammen worden verlaagd tot op het niveau dat het water voldoende kan doorstromen en de wateroverlast voldoende wordt beperkt. De werken gebeuren omzichtig zodat de toegang tot de beverburcht zeker onder water blijft.

De beverdam in de Vijversbeek wordt verlaagd zodat het water terug vlot kan doorstromen en de dam behouden blijft.

De beverdam in de Vijversbeek wordt verlaagd zodat het water terug vlot kan doorstromen en de dam behouden blijft.

De beverdam in de Vijversbeek wordt verlaagd zodat het water terug vlot kan doorstromen en de dam behouden blijft.
De beverdam in de Vijversbeek wordt verlaagd zodat het water terug vlot kan doorstromen en de dam behouden blijft.

“Zo voorkomen we dat er overlast ontstaat doordat het water onvoldoende kan doorstromen door de beverdam”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en dierenwelzijn. “Tegelijkertijd blijft het leefgebied van de bever, een koesterbuur van Tremelo, beschermd”.

“We zijn tevreden dat er aandacht is voor de veiligheid van de omwonenden, en voor het welzijn van de bever”, zeggen burgemeester Bert De Wit en schepen Kris Torfs van Tremelo.

“We leveren de provincie hier een afwijking op het soortenbesluit om de beverdammen voorzichtig te verlagen tot een afgesproken waterpeil. Dit is conform het beheerplan voor de bever in Vlaanderen. Zodoende kan het leefgebied van de bever worden behouden, maar tegelijk dragen we bij aan de veiligheid voor de omwonenden tegen wateroverlast”, zegt Bart Denayer van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Enkele jaren geleden plaatste de provincie twee infoborden: zo wil ze passanten informeren over de beverfamilie die huist in Tremelo, en over de gemaakte afspraken om de belangen van de bever en omwonenden te verzoenen.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bert De Wit

Burgemeester, Gemeente Tremelo

Edwin van den Berg

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be