Werken aan Vijversbeek in Tremelo garanderen afvoer water en behoud beverdam

De provincie Vlaams-Brabant heeft vandaag de beverdammen in de Vijversbeek in Tremelo verlaagd. Hiermee wil ze de normale afvoer van het beekwater garanderen en zo wateroverlast bestrijden. Het leefgebied van de bever wordt hiermee niet bedreigd omdat de beverburcht en dammen behouden blijven.

 

De laatste jaren is het aantal bevers, een beschermde diersoort, in onze regio sterk toegenomen.
Ook langs de Vijversbeek en de Grote Laak in Tremelo vestigde zich een beverfamilie. Ze bouwde er een burcht en enkele dammen.

Maar zo'n dam hindert de normale stroming in de beek. Dit leidt tot wateroverlast in het nabijgelegen woongebied. Want na hevige regenval functioneert het waterbufferbekken, dat zich ten zuiden van de Kruisstraat bevindt, niet meer voldoende en komt het waterniveau in het gebied van de Vijversbeek te hoog te staan.

De Vijversbeek in Tremelo valt onder het beheer van de provincie Vlaams-Brabant.
De provincie werkte, in nauw overleg met de gemeente Tremelo, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en de eigenaar van het kasteeldomein, een plan uit om de problematiek aan te pakken.

De dam wordt verlaagd tot op het niveau dat het water voldoende kan doorstromen. De werken gebeuren omzichtig zodat de toegang tot de beverburcht zeker onder water blijft.

De beverdam in de Vijversbeek wordt verlaagd zodat het water terug vlot kan doorstromen en de dam behouden blijft
De beverdam in de Vijversbeek wordt verlaagd zodat het water terug vlot kan doorstromen en de dam behouden blijft

“Zo voorkomen we dat er overlast ontstaat doordat het water onvoldoende kan doorstromen door de beverdam”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en dierenwelzijn. “Tegelijkertijd blijft het leefgebied van de bever, een koesterbuur van Tremelo, beschermd”.

“We zijn tevreden dat er aandacht is voor de veiligheid van de omwonenden, en voor het welzijn van de bever”, zeggen burgemeester Bert De Wit en schepen Petra Vreys van Tremelo.

Het water in de beek kan terug doorstromen en veroorzaakt geen overstromingen meer
Het water in de beek kan terug doorstromen en veroorzaakt geen overstromingen meer

“Constructief overleg met alle betrokkenen maakt het duidelijk dat de provincie bewust werkt aan het evenwicht tussen bever en mens . Het welzijn van de bever krijgt de nodige aandacht en hij ​ kan zijn rol in de vernatting van het gebied vervullen”, zegt Kris Six, voorzitter van Natuurpunt Tremelo.

“We leveren de provincie hier een afwijking op het soortenbesluit om de beverdammen voorzichtig te verlagen tot een afgesproken waterpeil. Dit is conform het beheerplan voor de bever in Vlaanderen. Zodoende kan het leefgebied van de bever worden behouden, maar tegelijk wordt zodat de veiligheid voor de omwonenden tegen wateroverlast gegarandeerd”, zegt Bart Denayer van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Deze werken maken deel uit van de jaarlijkse oppervlakkige ruimingswerken van het Dijlebekken, deel ‘Noord’.

Verleden jaar plaatste de provincie twee infoborden: zo wil ze passanten informeren over de beverfamilie die huist in Tremelo, en over de gemaakte afspraken om de belangen van de bever en omwonenden te verzoenen.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be