Skip to Content
Werken aan Vijversbeek in Tremelo garanderen afvoer water en behoud beverdam

Werken aan Vijversbeek in Tremelo garanderen afvoer water en behoud beverdam

De provincie Vlaams-Brabant heeft vandaag de beverdam in de Vijversbeek in Tremelo verlaagd. Hiermee wil ze de normale afvoer van het beekwater garanderen en wateroverlast bestrijden. Het leefgebied van de bever wordt hiermee niet bedreigd omdat hun burcht en dam behouden blijven.

De laatste jaren is het aantal bevers, een beschermde diersoort, in onze regio sterk toegenomen.
Ook in de Vijversbeek en de Grote Laak in Tremelo vestigde zich een beverfamilie. Ze bouwde er een burcht met een dam.

Maar zo'n dam hindert de normale stroming in de beek. Dit leidt tot wateroverlast in het nabijgelegen woongebied. Want na hevige regenval functioneert het waterbufferbekken, dat zich ten zuiden van de Kruisstraat bevindt, niet meer voldoende en komt het waterniveau in het gebied van de Vijversbeek te hoog te staan.

De Vijversbeek in Tremelo is een waterloop, die onderhouden wordt door de provincie Vlaams-Brabant.
De provincie werkte, in nauw overleg met de gemeente Tremelo, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en de eigenaar van het kasteeldomein, een plan uit om de problematiek aan te pakken.
De dam wordt verlaagd tot op het niveau dat het water voldoende kan doorstromen maar dat de toegang tot de beverburcht toch onder water blijft.

“Zo voorkomen we dat er overlast ontstaat doordat het water onvoldoende kan doorstromen door de beverdam”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en dierenwelzijn. “Tegelijkertijd blijft het leefgebied van de bever, een koesterbuur van Tremelo, beschermd”.

De beverdam op de Grote Laak, net stroomafwaarts de monding van de Vijversbeek, wordt ongemoeid gelaten omdat die geen wateroverlast veroorzaakt.

Deze werken maken deel uit van de jaarlijkse oppervlakkige ruimingswerken van het Dijlebekken, deel ‘Noord’.

Contacteer ons
Bart Nevens Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant
Peter Maris Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Bart Nevens Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant
Peter Maris Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven