Werken aan Groenhoef in Scherpenheuvel

Provincie en stad bestrijden erosie

De stad Scherpenheuvel-Zichem en de provincie Vlaams-Brabant voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van Groenhoef.

Bij hevige regenval kampen woningen en tuinen in de Oude Tiensebaan en Groenhoef regelmatig met water- en modderoverlast.

“Deze problemen zijn te wijten aan afstromend water en modder van hoger gelegen, hellende akkerpercelen”, zegt Lieve Renders, schepen voor landbouw van Scherpenheuvel-Zichem.


Om de overlast aan Groenhoef te beperken, werden er twee houthakseldammen  aangelegd: een dam van 91 meter en een van  89 meter. Aansluitend werd een geleidende aarden dam aangebracht.

“We investeren 17.852,41 euro in deze werken om de water- en modderlast aan de Groenhoef in Scherpenheuvel-Zichem te bestrijden”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Door de houthakseldammen en de geleidende dam, wordt het afstromend water vertraagd en bezinkt het sediment voor de houthakseldammen”.

In het voorjaar komen er ook nog brede grasstroken, die een bijkomende buffer vormen voor het water en de modderstromen.

“Onze provinciale erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast, maar uiteraard is er voor water een totaalaanpak vereist. Ook de landbouwer moet hiermee rekening houden bij het bewerken van zijn of haar percelen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

De totale kostprijs van de werken bedroeg 19.836,01 euro.
 

Het is voor de stad Scherpenheuvel-Zichem niet het eerste erosiebestrijdingsproject.
Eerder plaatste de stad al een houthakseldam langs de Reynersveldweg en een strobalendam langs de Kwalijkstraat.
En binnenkort  starten de werken voor de aanleg van een erosiepoel langs de Kwalijkstraat.

Ook hier ondersteunt de provinciale erosiecoördinator de stad en financiert de provincie Vlaams-Brabant een deel van de werken.

 

 

Bart Nevens

Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be