WALDEN verbindt Brabantse Wouden

Op initiatief van en samen met de gemeente Oud-Heverlee dienden de gemeenten Huldenberg, Bertem, Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos het project ‘WALDEN’. Het project wil de verschillende Brabantse wouden en valleien verbinden. Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir keurde het voorstel eind december goed en kende een subsidie van 300.000 euro toe.

 

De projectpartners slaan drie jaar lang de handen in elkaar om samen met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid de open ruimte tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van de Dijle, de Laan, de IJse en de Voer te versterken. Dit gebeurt via een strategisch project, waarmee de Vlaamse overheid de gewenste ruimtelijke structuur voor Vlaanderen wil realiseren.

 

Brabantse Wouden

Dit strategisch project luistert naar de naam WALDEN, wat staat voor ‘Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken’.

Het is meteen ook een knipoog naar het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Thoreau uit 1854 die zich twee jaar in de bossen terugtrok en een inspirerend pleidooi voor een betere, meer natuurlijke samenleving schreef.

“Het project geeft mee uitvoering aan het reeds langer lopend project Brabantse Wouden, een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het heeft de ambitie om het Meerdaalwoud, het Zoniënwoud en het Hallerbos met elkaar te verbinden via de valleien van de meanderende rivieren van de Dijle, de Laan, de IJse en de Voer en via robuuste verbindingen over de landbouwplateaus”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

 

Gebundelde krachten

Via WALDEN bundelen de verschillende partners hun krachten om de vier bosrijke gemeentenOud-Heverlee, Bertem, Huldenberg en Leuven klimaatrobuuster, landschappelijk authentieker, toeristisch aantrekkelijker en belevingsvoller te maken.

“Een win-win situatie voor natuur én werkgelegenheid”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “We zetten als streekmotor reeds enkele jaren in op ‘geïntegreerde gebiedsgerichte werking’, met als meerwaarde dat er over beleidsdomeinen en beleidsniveaus heen kan samengewerkt worden. Vertrekkende vanuit de noden en vragen van onze lokale partners ontwikkelen we een visie met daaraan gekoppeld een actieprogramma op maat. Dit gebeurt momenteel reeds in de Getestreek, in het Pajottenland, in de Noordrand van Brussel en in de gemeenten aan het Zoniënwoud (Horizon+).

Met de goedkeuring van het strategisch project Walden kan de provincie nu ook werk maken van een gebiedsgerichte werking in de Dijlevallei en het plateau van Duisburg.

 

Aan de slag

De verschillende partners gaan nu aan de slag om deze complexe uitdaging waar te maken.

“Knelpunten voor bos en natuur worden weggewerkt, zoals weekendchaletzones, verlaten en verontreinigd bedrijventerrein, verstedelijking van de Voervallei en er komen herbestemmingen van de groeves en zonevreemd bos”, zegt Bart Meuleman van ANB. “We realiseren onthaalpoorten bij Heverleebos aan ‘t Zoet Water en aan het station Florival in de Dijlevallei. Ook landbouw krijgt de nodige aandacht via erosiebestrijding en meer koolstofstofopslag in landbouwbodems. Via erfgoed- en kunstinitiatieven wordt het projectgebied recreatief ontsloten. In de woonkernen zorgen we voor vergroening, ontharding en een goed netwerk van trage wegen. De woonkernen worden uitgerust als lokale instappunten naar de natuurrijke omgeving”.

“Dankzij WALDEN kunnen we verder werken aan de plannen voor het uitbouwen van het Zoet Water als een mooie natuurlijke toegangspoort tot Heverleebos en Meerdaalwoud. Daarnaast willen we enkele missing-links in het trage-wegennetwerk oplossen, waardoor de natuur bereikbaar wordt, op wandelafstand vanuit de dorpskernen”, zegt Hanna Van Steenkiste, schepen van ruimtelijke ordening in Oud-Heverlee.

“De volgende drie jaren zal WALDEN voor Huldenberg en haar buurgemeenten een hefboom zijn om lokale en bovenlokale ruimtelijke uitdagingen versneld aan te pakken. Samen en in dialoog met partners zullen we werken aan meer natuurverbindingen in de Lane- en IJsevallei, de herbestemming van enkele groeven, het verder uitbouwen van trage wegennetwerken en de creatie van toegangs-poorten tot bossen en akkers. Het strategisch project WALDEN kan mee de toekomst bepalen van het leefgebied in onze streek”, zegt Luc Robijns, schepen van mobiliteit, wonen, milieu, klimaat, ICT, mondiaal beleid en Fair trade, werken in eigen beheer van Huldenberg

“Als kleinere gemeente is een project als WALDEN een unieke kans om extra kennis en middelen in te zetten op onze waardevolle groenstructuren die zeker meer aandacht verdienen. Door de samenwerking met onze buurgemeenten kan dit ook over de gemeentegrenzen bekeken worden en kunnen we deze kennis verankeren in onze regio”, zegt Tom Philips, schepen van ruimtelijke ordening in Bertem.

“Een project als WALDEN is een zegen voor het verdiepen van het groenaspect in ons ruimtelijk structuurplan,” zegt Carl Devlies, schepen van ruimtelijk beleid in Leuven. “We versterken de bos- en natuurverbindingen tussen de Voer en de Dijle aan het geboortebos Toverberg en het Egenhovenbos tot Heverleebos. Er komt een nieuwe corridor vanaf de beboste getuigenheuvel rond het Lemmensinstituut, over Groenveld met een voedselbos aan de Sint-Jansbergsesteenweg naar Termunckveld en de Voervallei. Om de verbinding Heverleebos/Meerdaal te versterken plannen we ook een herbebossing van de percelen ten noorden van Heverleebos, tussen de Naamsesteenweg en de Hertogstraat”.

 

Iedereen is Mee

Het strategisch project WALDEN loopt tussen 2021 en 2023. Elk jaar wordt een subsidie van 100.000 euro toegekend, dus 300 000 euro in totaal, als bijdrage voor de professionele projectcoördinatie en voor uitvoering. Dit jaar starten de werkgroepen en het overleg met de partners op. In 2022 en 2023 worden publieke evenementen georganiseerd.

Onder de noemer ‘iedereen is mee’ wordt er sterk ingezet op draagvlak, inspraak en zelfrealisatie bij de bevolking. Men kan zich bijvoorbeeld engageren als ondernemer, vrijwilliger, medefinancier of gastheer. Er wordt daarbij maximaal gebruik gemaakt van de bestaande communicatiekanalen van alle partners die dezelfde informatie, al dan niet met eigen accenten, verspreiden.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Hanna Van Steenkiste

Schepen van ruimtelijke ordening, Gemeente Oud-Heverlee

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Tom Philips

Schepen van ruimtelijke ordening, Gemeente Bertem

Luc Robijns

Schepen van milieu en klimaat, Gemeente Huldenberg

Carl Devlies

Schepen van ruimtelijke ordening, Stad Leuven

Bart Meuleman

Regiobeheerder, Agentschap Natuur en Bos

Jorg De Vriese

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be