Vlaamse cleantechbedrijven makkelijker naar China dankzij Vlaamse provincies

Vlaams-Brabant werkt samen met Chengdu

Een nieuw project van de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen maakt het voor Vlaamse cleantechbedrijven gemakkelijker om het economisch potentieel van de Chinese markt te ontdekken. Een eerste actie vond plaats begin februari. Tijdens een sectorevent deelden bedrijven die al actief zijn in China hun ervaringen met geïnteresseerde bedrijven. De provincie Vlaams-Brabant werkt samen met Chengdu op vlak van buitenlandse investeringen, health, logistics, food, cleantech & creativity, people-to-people uitwisseling, erfgoed en partnerschappen met lokale besturen.

Waarom cleantechbedrijven?

Veel Vlaamse cleantechbedrijven (clean technology, een verzamelnaam voor vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing) zijn jonge, kleine, maar wel zeer innovatieve bedrijven. Door internationalisering te stimuleren en te ondersteunen, kunnen ze hun innovaties breder uitdragen en versterken ze bovendien samen Vlaanderen als innovatieve regio.

Waarom China?

De laatste 30 jaar kent China een grote mate van verstedelijking, zodat er snel geschakeld moet worden om kwaliteitsvolle levensomstandigheden te creëren voor de bevolking. Er wordt zwaar geïnvesteerd in onder meer afvalverwerking, drinkwatervoorziening, waterzuivering, energie- en warmteproductie. Stuk voor stuk domeinen waarin onze Vlaamse expertise een verschil kan betekenen.
De Made in China 2025-strategie van de Chinese overheid maakt bovendien een prioriteit van de transitie naar een groenere en meer energie-efficiënte economie. Hét moment dus voor buitenlandse bedrijven om in partnerschap met lokale Chinese actoren grootse projecten op te zetten.
Voor veel kmo’s is China echter nog onbekend en een moeilijk te betreden terrein.
 

I²PCC-project bouwt verder op bestaande partnerschappen

Alle Vlaamse provincies hebben een vaak jarenlang partnerschap met een zusterregio in China, waarbij de nadruk ligt op economische samenwerking: Chengdu, Chongqing, Guangdong, Hebei en Shaanxi.
Het nieuwe Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantech (I²PCC) bouwt verder op deze partnerschappen, zodat er voor Vlaamse cleantechbedrijven een interessant netwerk ontstaat.

Concreet organiseren de partners binnen I²PCC een traject van informatiesessies en gerichte bezoeken van Chinese delegaties aan onze Vlaamse cleantechsector. Er staat ook een bedrijfsmissie naar de verschillende partnerregio’s in China op de agenda. Na afloop van de bedrijfsmissie worden de voornaamste resultaten gedeeld met de volledige Vlaamse cleantechsector tijdens een slotseminarie.
 

Project uit de startblokken

Een eerste sessie vond plaats op 5 februari in Brussel. Een honderdtal afgevaardigden van bedrijven woonden het sectorevent bij. Ze kregen er niet alleen info, maar ook de kans om hun bedrijfsactiviteit te toetsen aan de Chinese markt bij een panel van experten.
 

Provincie Vlaams-Brabant verzusterd met Chengdu

“Sinds 2011 is Vlaams-Brabant verzusterd met de innovatieve Chinese miljoenenstad Chengdu. Dit partnerschap biedt een bevoorrechte toegang tot China en leidt tot uitwisseling en samenwerking. De provincie werkt samen met smart city Chengdu op vijf thema’s: buitenlandse investeringen, de vijf clusters van Smart Hub Vlaams-Brabant (health, logistics, food, cleantech & creativity), people-to-people uitwisseling, erfgoed en partnerschappen met lokale besturen", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor internationalisering.


Andere projectpartners

Naast de vier provincies en POM Antwerpen zijn ook Flanders Investment & Trade (FIT) en Cleantech Flanders partner in dit project.

“De Chinese markt betreden vraagt langetermijninspanning en -visie. Vooraleer je op positieve resultaten kan rekenen, moet je heel wat stappen doorlopen: een werkbaar businessmodel opzetten, een kritische massa opbouwen, je merknaam uitbouwen, de snel wijzigende regelgeving onder de knie krijgen, je lokaal team trainen, de juiste partners vinden, inzicht krijgen in de snel evoluerende markt en het ontwikkelen van "China-ervaring". Om dit goed te doen, moet je op voorhand goed je huiswerk maken. Flanders Investment & Trade helpt hierbij", zegt Michèle Surinx, Deputy director Trade East Asia van Flanders Investment & Trade

“Het I²PCC-project biedt Vlaamse bedrijven een uitstekende gelegenheid om zich te positioneren op de sterk groeiende Chinese markt voor Cleantech-oplossingen. In de wetenschap dat Innovatie en Cleantech het economische weefsel van een regio versterken, ondersteunt Cleantech Flanders voluit de ambities van het project de komende missie naar China", zegt Frans Snijkers, director Cleantech Flanders.


Voor de verwezenlijking van dit interprovinciale project ontvangen de projectpartners 193 198 EUR financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarmee wordt 40% van de projectkost gedekt. De overige 60% wordt ingebracht door de provincies en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen POM Antwerpen en POM Limburg.

Concreet verhaal van Altreonic uit Lubbeek

PDF - 277 Kb

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor internationalisering, Provincie Vlaams Brabant

Geert Regelbrugge

Dienst economie, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be