Vlaams minister Peeters legt bom onder fietsinvesteringen van gemeenten en provincies

De vijf Vlaamse provincies investeerden in 2021 een recordbedrag van ruim 50 ​ miljoen euro in de Fietsfondsprojecten van steden en gemeenten. Vlaanderen ​ volgt het hoge investeringsritme van haar steden, gemeenten en provincies echter niet meer, waardoor deze krachtige tandem dreigt te ontsporen.

 

De door Vlaams minister Lydia Peeters voorziene 15 miljoen euro voor het Fietsfonds is zwaar ontoereikend, waardoor projecten die reeds in uitvoering zijn of op het punt ervan staan in het gedrang komen. In totaal zijn er 162 projecten uitgevoerd of in uitvoering in 89 gemeenten en steden in Vlaanderen. Voor de projecten in de pijplijn is er jaarlijks 30 miljoen per jaar nodig. De provincies vragen met aandrang om dit budget te voorzien. Zo niet, dan dreigen een aantal projecten niet uitgevoerd te worden of dreigen de gemeenten zelf het Vlaamse aandeel te moeten betalen.

copyright: De Buren
copyright: De Buren

Het Fietsfonds is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies voor de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en het fietssnelwegnetwerk. Een gemeente of stad kan zo 90% tot 100% subsidies ontvangen. Dit is een krachtige hefboom voor projecten rond fietsinfrastructuur. ​ Het zijn de provincies die de subsidies prefinancieren, waarna de helft ervan wordt teruggevorderd bij de Vlaamse overheid. Voor elke euro die de provincie zo investeert, legt de Vlaamse overheid er dus een euro bij.

In het kader van het Mobiliteitscharter, een samenwerking tussen Vlaanderen en de provincies, brachten de provincies de minister reeds bij aanvang van de legislatuur op de hoogte van de zeer ambitieuze fietsinvesteringsplannen. Elk traject werd ook besproken voor de start van de werken. Toch stellen de provincies nu vast dat de minister de veelheid aan fietsprojecten niet meer kan volgen. In 2021 betaalde Vlaanderen tot nu toe slechts 1,5 miljoen euro van de 25 miljoen euro uit die ingediend en subsidiegerechtigd is.

Aangezien de provincies het Vlaamse aandeel aan gemeenten voorfinancieren, staat het partnerschap hierdoor onder druk. Indien de betalingen verder uitblijven heeft dit namelijk zware gevolgen voor nieuwe projecten in de pijplijn. De ‘Grote Versnelling’ wordt dan de ‘Grote Vertraging’ in de uitbouw van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en het fietssnelwegennetwerk. Bovendien is er geen vooruitzicht of engagement dat er de komende jaren voldoende budget bij Vlaanderen wordt vrijgemaakt.

De minister heeft een grote focus voor projecten langs gewest- en waterwegen. Met het verschuiven van een fractie van haar fietsbudget kan zij ook alle Fietsfondsprojecten financieren. Toch kiest minister van Mobiliteit Lydia Peeters ervoor om dit niet te doen. De onwil om de nodige middelen te voorzien voor het Fietsfonds, staat zo haaks op de verklaringen van de Vlaamse Regering om prioritair in te zetten op fietsbeleid. Meer nog, de minister is niet bereikbaar voor overleg waardoor de lokale besturen en provincies in het ongewisse blijven over de uitvoering van hun fietsbeleid. Daarenboven is 2021 een topjaar geweest voor fietsprojecten, zowel voor het verbeteren van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk als de aanleg van fietssnelwegen via het Fietsfonds. Voor de projecten in de pijplijn is er jaarlijks 30 miljoen euro nodig. De provincies vragen dan ook met aandrang om dit budget te voorzien om zo samen meer mensen veilig en comfortabel aan het fietsen te krijgen.

copyright: Lander Loeckx
copyright: Lander Loeckx

46 km nieuwe fietspaden in Vlaams-Brabant. Maar hoeveel volgend jaar?

“We investeerden of subsidieerden 35 projecten in 16 gemeenten, goed voor 46 km kwaliteitsvolle fietspaden of fietswegen”, zegt Tom Dehaene, Vlaams-Brabants gedeputeerde voor mobiliteit en B-commissievoorzitter van de VVP. “Voor deze investeringen doen we een beroep op het Fietsfonds. We gaven dit jaar meer dan 10 miljoen euro uit aan fietsinfrastructuur-projecten, waarvan 6 miljoen euro aan fietssnelwegen en ruim 4 miljoen aan fietspaden op andere routes van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Maar als de pot niet aangevuld wordt met het Vlaamse aandeel van de fietsfondssubsidies zullen volgend jaar niet alle geplande projecten op gemeentewegen en op fietssnelwegen kunnen betaald worden en gaat de rem er op. Jammer, de gemeenten gaan de dupe zijn, of sterker nog, de (potentiële) fietsers, want ook voor 2022 en 2023 zijn er meer dan 70 projecten in voorbereiding en rekenen een 40-tal gemeenten op de gecombineerde Vlaamse en provinciale subsidies.


Provincie Antwerpen

“Als provincie Antwerpen investeerden we dit jaar bijna 16 miljoen euro in de aanleg van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. Daarvan ging ruim 10 miljoen euro naar de aanleg van ​ fietsostrades en 5,7 miljoen euro naar fietspaden op het BFF. Goed voor respectievelijk 12 kilometer fietsostrades en 26 kilometer fietspaden op het BFF”, aldus Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit. Voor deze investeringen doet de provincie Antwerpen een beroep op het Fietsfonds. “Voor de aanleg van deze 33 projecten in 17 gemeenten en steden rekenen we in 2021 op een Vlaamse bijdrage van 8,2 miljoen euro”, vult Luk Lemmens aan: “Ook voor de volgende jaren zitten nog veel projecten in de pijplijn. We streven naar een ritme van ruim 20 miljoen per jaar waarvan 50% aandeel ten laste van Vlaanderen. Het verontrust ons ten zeerste dat de minister eenzijdig dit investeringsbeleid op een waakvlam zet en daardoor het verhaal van gebundelde krachten ontkracht dat de gepromote Grote Versnelling is.”


Provincie Limburg

Ook in Limburg voorzien we de komende jaren aanzienlijke investeringen in bovenlokale fietspaden” vertelt gedeputeerde Bert Lambrechts. “In het verleden en tot op vandaag lukt dat goed, in vlotte samenwerking met de lokale overheden en dank zij de Vlaamse subsidies. Ons provinciebestuur en de Limburgse gemeenten gaven dan ook graag gevolg aan de herhaalde oproep vanuit Vlaanderen om meer fietsinfrastructuur te gaan aanleggen. Heel wat bovenlokale projecten staan op stapel, alsook heel wat fietssnelwegen. De projecten die in de pijplijn werden gezet, komen de volgende jaren in de uitvoeringsfase. We gaan er van uit dat het gemaakte engagement wederzijds is, en dat Vlaanderen ook haar inspanningen in lijn brengt met die van de gemeenten en de provincies. Als de middelen van het fietsfonds niet aanzienlijk worden verhoogd, zullen heel wat fietsprojecten moeten worden uitgesteld of stopgezet.”

 

Provincie Oost-Vlaanderen

Gedeputeerde Riet Gillis: “Bijna 12 miljoen euro: zoveel investeerde de provincie Oost-Vlaanderen in verschillende fietsprojecten in tientallen Oost-Vlaamse gemeenten. We betreuren ten zeerste dat de Vlaamse Overheid in gebreke blijft en het aangegane engagement om in te staan voor de helft van de financiering niet nakomt. Dat hypothekeert in aanzienlijke mate verdere broodnodige investeringen fietsinfrastructuur in heel onze provincie. De uitbouw van het netwerk van fietssnelwegen zal forse vertraging oplopen en tientallen op stapel staande fietsprojecten van de Oost-Vlaamse gemeenten zullen voor minstens drie jaar uitgesteld moeten worden.”

 

Provincie West-Vlaanderen

Gedeputeerde Vanlerberghe, provincie West-Vlaanderen: “In mijn provincie staat 11,7 mio euro voor de realisatie van 16 fietsfondsprojecten klaar voor aanbesteding in 2022. Als Vlaanderen haar bijdrage plafonneert tot 3 mio per jaar per provincie, is er geld voor de helft van die projecten. Moet ik de andere gemeenten dan vragen om hun aanbesteding een jaar of langer uit te stellen tot de Vlaamse overheid opnieuw wat middelen kan vinden? Investeren in goed onderhoud van de fietspaden op de gewestwegen is één zaak, maar we willen toch allemaal bijkomende fietsinfrastructuur realiseren”.

 

Persinfo:

Provincie Vlaams-Brabant

Beleidsverantwoordelijke:
Tom Dehaene, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
T 0475 21 03 96
E kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be

Dienst:
Annelies Janssens
Diensthoofd dienst mobiliteitT 016-26 75 34
E Annelies.Janssens@vlaamsbrabant.be

Provincie Antwerpen

Beleidsverantwoordelijke:
Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Perscontact: Faye Van Impe
M 0486 604 602
E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be

Dienst:
Tina Caers
Waarnemend Diensthoofd dienst Mobiliteit
T 03 240 50 57, M 0477 87 04 04
E tina.caers@provincieantwerpen.be


Provincie Limburg

Kabinet gedeputeerde Bert Lambrechts – Dirk Coelmont ​
T 011 23 70 36, M 0485 53 79 43
E dirk.coelmont@limburg.be


Provincie Oost-Vlaanderen

Beleidsverantwoordelijke:
Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
T +32 9 267 81 48
E Riet.gillis@oost-vlaanderen.be

Dienst:
Anke Schelfaut ​
Diensthoofd dienst Mobiliteit
T 09 267 75 31 ​ ​
E anke.schelfaut@oost-vlaanderen.be

 

Provincie West-Vlaanderen

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
M 0475 61 13 88
E Jurgen.Vanlerberghe@west-vlaanderen.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be