Vlaams-Brabantse vroedvrouwen en Braziliaanse bevallingscoaches wisselen ervaringen uit

Vroedvrouwen van De Bakermat uit Leuven en bevallingscoaches van het Braziliaanse Rodabebedubem wisselden de voorbije maanden kennis en ervaringen uit over zwangerschap, kraamzorg en borstvoeding. Die kennisuitwisseling resulteerde onder meer in een fototentoonstelling die op 7 mei, aan het begin van de Week van de Kraamzorg, feestelijk geopend werd in het stadhuis van Leuven. Het project krijgt de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Disop.

België en Brazilië kennen op vlak van bevalling en kraamzorg gelijkaardige problemen, zoals een hoog aantal keizersneden. Ze kampen ook met eigen pijnpunten, zoals te weinig vroedvrouwen in de thuiszorg in Brazilië en te lage borstvoedingscijfers in België. 

‘Omdat Noord en Zuid met gelijkaardige uitdagingen worden geconfronteerd en veel van elkaar kunnen leren, stimuleren we uitwisselingen tussen gelijkaardige organisaties uit Vlaams-Brabant en het Zuiden’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid. ‘Tijdens deze uitwisseling tussen het Vlaams-Brabantse De Bakermat en Rodabebedubem uit Sao Paulo, delen Vlaams-Brabantse vroedvrouwen en Braziliaanse bevallingscoaches hun expertise. Deze uitwisseling zal resulteren in een gemeenschappelijk werkboek met tips en tricks en een interactieve tentoonstelling die een overzicht geeft van de opgedane kennis en vaardigheden. Andere vroedvrouwen en bevallingscoaches in zowel België als Brazilië kunnen vervolgens hiermee aan de slag. We ondersteunen deze kennisuitwisseling met een subsidie van 9.840 euro’.

‘In Brazilië gaat men snel naar huis met een tekort aan thuiszorg. Er is een gebrek aan vroedvrouwen omdat er pas in 2005 opnieuw een opleiding is gestart. Ze komen maar met mondjesmaat op de markt. In België wordt de ligduur alsmaar korter en dreigen kwetsbare mama's de dupe te worden indien er geen flankerende maatregelen worden genomen. Anderzijds heeft men in Brazilië meer ervaring met ervaren vrijwilligers, de doula’s of bevallingscoaches. België heeft een kwaliteitsvolle professionele thuiszorg met een behoorlijke kost voor het gezin. Een mix van beide troeven zou een verrijking zijn’, zegt Anne Dedry van De Bakermat.

Enkele vroedvrouwen van De Bakermat gingen in februari 2018 reeds op bezoek bij hun collega’s van Rodabebedubem. Momenteel is een Braziliaanse delegatie op tegenbezoek in Vlaams-Brabant.
De tentoonstelling licht de verschillen in de begeleiding van zwangere en pasbevallen mama’s maar ook opvallende gelijkenissen op een originele en visuele manier toe.
De tentoonstelling te bezoeken in de lokalen van De Bakermat (Diestsesteenweg 49, Kessel-Lo).

Tie Roefs

Gedeputeerde voor Noord-Zuid, Provincie Vlaams Brabant

Lisa Deweirdt

Noord-Zuid, Provincie Vlaams Brabant

Anne Dedry

De Bakermat

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be