Vlaams-Brabantse criminaliteits- en verkeersongevallencijfers dalen over de laatste vijf jaar

Donderdag 31 mei 2018 — Op 30 mei stelde provinciegouverneur Lodewijk de Witte, samen met de procureurs des konings van de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde, de veiligheidscijfers voor Vlaams-Brabant voor.
Sinds 2013 daalt het aantal criminaliteitscijfers gestaag. Het aantal woninginbraken, bijvoorbeeld vermindert, van 8.644 in 2013 naar 5.173 woninginbraken in 2017 of een daling met 40%.
Ook de verkeersongevallen met lichamelijk letsel dalen in Vlaams-Brabant. Er vallen steeds minder lichtgewonden en zwaargewonden. Het aantal verkeersdoden is van 61 in 2013 verminderd tot 40 in 2016. 

'De cijfers gaan de goede richting uit’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Dit is bemoedigend en toont aan dat inzetten op gemeenschapsgerichte politiezorg, op sterke preventie en adequate strafvervolging, lonen.’

Het aantal geregistreerde feiten, vastgesteld door de politiediensten op het grondgebied van Vlaams-Brabant kent een positieve evolutie. Het aantal geregistreerde feiten voor het jaar 2017 zit op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaren, namelijk een daling van 18,35% of 19.359 feiten.

We danken dit aan de volgehouden inspanningen van de politiediensten en andere partners. De aanpak via een gemeenschapsgerichte politiezorg werpt vruchten af, naast de volgehouden inspanningen op vlak van criminaliteitspreventie en de adequate strafvervolging van het bevoegde openbaar ministerie (parket Leuven en Halle-Vilvoorde).

Meer uitleg en cijfers vindt u in de bijlagen.

 

Lodewijk De Witte Provinciegouverneur Vlaams-Brabant
Kaat Boon Arrondissementscommissaris Leuven at Provincie Vlaams Brabant
Erik Asselman Dienst maatschappelijke veiligheid at Provincie Vlaams Brabant