Vlaams-Brabants praktijkonderzoek biedt oplossingen voor landbouwers

Openvelddag witloof en innovatieve teelten

Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant in Herent verzamelt en ontwikkelt kennis om land- en tuinbouwers in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen. Dit doen ze niet alleen door praktische antwoorden te formuleren op vragen van land- en tuinbouwers. Ze nemen deze vragen ook als uitgangspunt van onderzoek en gaan met hen in dialoog. Op 1 juli  stelden ze hun onderzoek voor tijdens de openvelddag.

Eersteklas witloof

“Sinds 1973 voert het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant witloofonderzoek uit”, zegt Monique Swinnen, voorzitter van het Praktijkpunt. “Witloof is een historisch belangrijke teelt in onze provincie en door het praktijkonderzoek te steunen, steunen we onze witlooftelers”.

Vandaag stellen de onderzoekers de verschillende witloofrassen aan telers voor en bespreken de opkomst en kwaliteit.
 

Kansen voor nieuwe teelten…

Naast witloof zet het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant ook in op nieuwe teelten.
“De innovatietuin is de kern van dit onderzoek”, zegt Monique Swinnen. “Op kleine schaal wordt de haalbaarheid van nieuwe teelten onderzocht. Gewassen die potentieel vertonen worden in een tweede fase op grotere schaal geteeld om de teelttechniek verder op punt te kunnen stellen”.

Binnen dit kader lopen er momenteel verschillende projecten. Zo stellen de onderzoekers in samenwerking met het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)  quinoa, goudsbloem en soja voor als veelbelovende gewassen.
 

...en nieuwe technieken

Dankzij innovatieve spuittechnieken zoals de wingssprayer of droplegs kunnen landbouwers met de kleinst mogelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel hun perceel behandelen.

De onderzoekers tonen deze technieken en lichten de mogelijkheden van mechanische onkruidbeheersing op witloofruggen toe. 

In het project DRIP (Datagedreven Regeling van druppelirrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw) gaat het Praktijkpunt, samen met verschillende partners, de expertise rond druppelirrigatiesystemen bij de Vlaamse landbouwers vergroten en de irrigatie zo nauwkeurig mogelijk sturen. Door eenvoudige vochtsensoren op het veld te koppelen aan een zelflerend bodemwaterbalansmodel en weersvoorspellingen, ontstaat een krachtig hulpmiddel voor irrigatiebegeleiding.
 

Koolzaad als op en top Vlaamse-Brabantse teelt

De helft van het areaal koolzaad in Vlaanderen staat in Vlaams-Brabant.
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant heeft in samenwerking met Inagro een rassenproef koolzaad waarbij 11 verschillende rassen gemonitord worden doorheen heel het seizoen
 

Bodem blijft belangrijk

Het belang van een weerbare bodem kan nooit overschat worden. Het instrument ‘BodemIDee’ werd ontwikkeld in het project ‘Leve(n)de Bodem’. Daarbij worden verschillende parameters van de bodem geanalyseerd. Zo krijgt een landbouwer praktijkgerichte verbeterpunten om zijn bodem te verbeteren.

“Je kan dus zeggen dat een gezonde bodem werkt als een spons die water vasthoudt”, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor land- en tuinbouw, Provincie Vlaams-Brabant

Els Gils

Proefcentrum Herent, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be