Vlaams-Brabant brengt personeel in balans

Op 27 maart lanceerde de provincie Vlaams-Brabant naar aanleiding van haar personeelsdag een nieuw welzijnsbeleid. Met het initiatief ‘Vlaams-Brabant in BALANS’ wil ze haar medewerkers maximaal responsabiliseren om een gebalanceerd leven te leiden. Herculean ontwikkelde een programma waarin een online welzijnsplatform gecombineerd wordt met unieke sessies en als kers op de taart een eigen Hercules Trophy concept op maat van de provincie Vlaams-Brabant.

Begin deze maand werd de overheidsopdracht van de provincie Vlaams-Brabant voor de tweejaarlijkse personeelsdag en een welzijnstraject van de werknemers toegekend aan Herculean, een organisatie die gespecialiseerd is in het engageren en energiseren van mensen.

De overheidsopdracht bestond uit 2 verschillende luiken: de Dag van het Personeel op 5 oktober en het welzijnstraject ernaartoe. Het traject start met een kick-off op 27 maart en bevat verschillende sessies rond 4 pijlers die de welzijnsfilosofie onderbouwen: evenwicht op Mentaal – Fysiek – Voedings- en Sociaal vlak. Deze pijlers dienen als basis voor de verschillende sessies en workshops die worden georganiseerd: energiesessies, workshops rond gezonde voeding, lach workshops en fit@your desk sessies voor drukbezette medewerkers.

‘Meer dan ooit is de provincie een dienstenorganisatie waarbij de kwaliteit van onze diensten afhangt van onze mensen. De personeelsdag is een ankerpunt, waar iedereen jaarlijks naar uitkijkt. Om het effect van een teamdag duurzaam te maken, vonden we het belangrijk om de medewerkers zoveel mogelijk te betrekken in een traject op langere termijn. Elk initiatief, of het nu georganiseerd wordt door de provincie of uitgaat vanuit de medewerkers zelf, wordt hierbij aangemoedigd. We zijn hiermee pioniers als provincie en zijn er vast van overtuigd dat deze aanpak vruchten zal afwerpen op het welzijn en de productiviteit van onze medewerkers, zowel op korte als op lange termijn’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor personeelsbeleid.

Het traject kreeg de naam ‘Vlaams-Brabant in BALANS’, waarbij elke letter van het woord staat voor een adjectief: Bewust, Actief, Levendig, No-nonsens en Sociaal. Het online platform informeert de medewerkers en laat hen toe om hun persoonlijke stappenplan en acties te loggen en te beheren. Op die manier verzamelen de ambtenaren sterren en kunnen ze Helden worden van Vlaams-Brabant. Elk initiatief dat bijdraagt tot een evenwichtiger leven en aangename werksfeer telt mee. Zelfs iets gaan drinken met de collega’s na het werk, of een wandeling gaan maken. Op de personeelsdag worden de meest opmerkelijke medewerkers gelauwerd.

‘Sinds jaren pleiten we voor een evenwichtig welzijnsbeleid. Niet enkel met aandacht voor het typische fysieke luik, maar ook voor de andere aspecten’, zegt Yves Vekemans, CEO van Herculean. ‘Niet elke werknemer wordt getriggerd op dezelfde manier. Door mensen de kans te geven om op eigen tempo aan te sluiten bij een van de doelstellingen die het best bij hen passen, nemen we hen mee in een evolutie. Dit verhoogt de kans op welslagen aanzienlijk. De rol van het platform waarbij ze hun acties beheren en relevante informatie krijgen is daarbij cruciaal’.

 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor personeelsbeleid, Provincie Vlaams Brabant

Ignaas Mariën

Dienst personeelsbeleid, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be