Vernieuwd wandelaanbod tussen Kleine en Grote Gete

Dinsdag 25 september 2018 — Toerisme Vlaams-Brabant heeft, samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland, het volledig wandelaanbod in de Getevallei opnieuw in kaart gebracht en verbeterd. 128 km bewegwijzerde wandelpaden, opgenomen in 16 lussen, worden door GR-paden of niet-bewegwijzerde verbindingen aaneen gesloten, goed voor 250 km wandelplezier.

In het zuiden van het Hageland vormt de rivier de Gete de grens met Haspengouw. De Grote en Kleine Gete delen hun vallei tot ze in Budingen, bij Zoutleeuw, samenvloeien tot de Gete. Een streek met een rijke geschiedenis, met sporen van kastelen en verdedigingsburchten als stille getuigen van de grensfunctie die de Gete eeuwenlang vervulde.

In dit zuidelijkste puntje van het Hageland, op het grondgebied van de stadjes Hoegaarden, Tienen en Landen, brachten Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland het volledig wandelaanbod in het gebied opnieuw in kaart.

Regionaal Landschap Zuid-Hageland screende de bestaande wandelingen, inventariseerde verbindingen tussen de wandelingen en zocht naar mogelijke opportuniteiten voor nieuwe wandeltrajecten.
Toerisme Vlaams-Brabant maakte een nieuwe kaart met 128 km bewegwijzerde lussen, die door GR-paden en niet-bewegwijzerde wandelverbindingen worden aaneen gesloten, goed voor 250 km wandelplezier.
Deze kaart vervangt de vroegere wandelgids ‘Hagelandse Haspengouw’.

Om de streek optimaal al wandelend te verkennen richtte Regionaal Landschap Zuid-Hageland 3 startplaatsen in voorzien van een overzichtsbord en info over de regio. Daarnaast worden een aantal rustpunten langs de trajecten ingegroend en voorzien van banken.
In het noorden sluit dit wandelgebied aan op het wandelnetwerk Getevallei.

‘Met dit project versterken we het recreatief aanbod en de streekidentiteit van deze prachtige vallei’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.

De wandelkaart is te koop aan 6 euro in de toeristische diensten, de boekhandels en via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties
 

Het initiatief werd als plattelandsproject door Regionaal Landschap Zuid-Hageland ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontving hiervoor 30.000 euro subsidies.

Daarnaast investeerde Toerisme Vlaams-Brabant nog eens extra 11.000 euro, als cofinanciering van het project, voor de uitgave van de kaart en het aanpassen van de bewegwijzering en de infoborden op het terrein.

 

Monique Swinnen Gedeputeerde voor toerisme at Provincie Vlaams Brabant
Petra Moons Toerisme Vlaams-Brabant at Provincie Vlaams Brabant
Pierre-Bernard Van Acker Coördinator Hageland+ at Provincie Vlaams Brabant
Kristien Justaert Coördinator at Regionaal Landschap Zuid-Hageland