Verkeerspark provinciaal domein Kessel-Lo in nieuw kleedje

Op 9 oktober werd het vernieuwde verkeerspark van de Politie Leuven in het Provinciedomein Kessel-Lo ingehuldigd. Zowel de infrastructuur als de pedagogische aanpak werden aangepast. 

Al bijna 40 jaar worden in het verkeerspark van het provinciaal domein in Kessel-Lo elk jaar vele duizenden jonge kinderen tijdens intensieve maar leuke en op kindermaat gegeven lesjes voorbereid om zich veilig in het drukke verkeer te begeven. Ook jonge verkeersovertreders, nieuwkomers in ons land die wegwijs proberen raken in de Belgische verkeersregels en vrijwilligers die een opleiding tot gemachtigd opzichter volgen, worden in het verkeerspark ontvangen.

Vernieuwen om bij te blijven

“Om in de toekomst de verkeerslessen in een verkeerstechnisch up-to-date kader en op een boeiende manier te kunnen blijven geven, hebben we enkele vernieuwingen doorgevoerd”, zegt Marc Vranckx, perswoordvoerder van de Politie Leuven. “Zo kreeg het lespakket en het verkeerspark inclusief leslokaal een update. Dat heeft te maken met het nieuwe verkeersborden en markeringen die in het verkeersreglement opdoken, met werkafspraken die met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde werden gemaakt en met technologische vernieuwingen. Het klaslokaal werd immers uitgerust met een smarthboard dat veel meer mogelijkheden biedt om de les boeiend te maken en afwisseling te brengen tussen theorie en filmpjes”.

“We hebben geïnvesteerd in nieuwe go-carts”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “Er werd gekozen voor het gekende kwistax-model, omdat die het meest duurzaam en veilig zijn. De go-carts zijn geverfd in het groen, uniform met de kleur van een aantal onderhoudsvoertuigen van ons domein”.
 

Vooral jonge kinderen volgen verkeersles

De grootste groep cursisten bestaat uit jonge en iets minder jonge kinderen.
“Ieder jaar passeren meer dan 8.000 kinderen”, vertellen politieagenten Hilde Goossens en Maryse Valenza die instaan voor het geven van de lesjes. “Tijdens het schooljaar ontvangen we in de verkeersklasjes vooral kleuters uit de tweede en derde kleuterklas en leerlingen uit de lagere scholen van de provincie die op enkele uren tijd een aantal belangrijke verkeersregels en tips om het veilig te houden meekrijgen. Tijdens de Paasvakantie en het zomerverlof worden zelfs heuse vakantieklasjes van een week lang georganiseerd. We proberen de lesjes voor iedereen zo interessant en aantrekkelijk mogelijk te houden. Daarom wordt theorie ook altijd omgezet in de praktijk. Na een lesje binnen, volgt de praktijkoefening buiten”, aldus nog Hilde en Maryse.

Dat de lesjes én vakantieklasjes zeer hoog gewaardeerd worden, blijkt uit de agenda van de lesgevers. Die is vrijwel volgeboekt.
Tijdens het schooljaar passeren er zo’n 8.000 kinderen in het park. De cursus Paashaas in de Paasvakantie en de zomerklasjes zijn goed voor elk zo’n 200 geïnteresseerde kinderen.
“Heel wat ouders en zelfs grootouders van deelnemers aan de vakantieklasjes hebben in hun jonge jaren zelf ook les gevolgd in het verkeerspark. Dat geeft al eens aanleiding tot leuke anekdotes en herinneringen” aldus lesgeefster Hilde. De zomerklasjes worden vanaf heden trouwens georganiseerd in samenwerking met de vzw Sporty en gespreid over een aantal weken.

 

Bijscholing voor verkeersovertreders

Naast de kinderen uit kleuter- en lagere scholen, wordt ook verkeersles gegeven aan jonge (tussen 12 en 16 jaar oud) verkeersovertreders.
“In plaats van de ouders van de jonge overtreders financieel te laten boeten voor de overtreding van hun kind, willen we met dit initiatief de jongere die de overtreding beging sensibiliseren en motiveren om in de toekomst de regels wel te respecteren”, aldus Maryse. “De lesjes worden altijd op een zaterdag gegeven en zijn verplicht. Een les duurt twee uur en we zien er op toe dat iedereen goed meewerkt en zich gedraagt. We hebben de indruk dat dit initiatief een positief effect heeft op het gedrag van de jongeren. En ook de meeste ouders laten zich waarderend uit over deze manier van terechtwijzen van jonge overtreders” besluit Hilde.
Tijdens de eerste acht maanden van 2019 zaten al 152 jonge overtreders een zaterdag op de lesbanken. Het cijfer gaat al enkele jaren omhoog, mede door de gerichte verkeerscontroles.

 

Aantal cursisten verkeerspark

 

2015

2016

2017

2018

2019 *

Schoolbezoekers

7943

7982

7862

8102

4214

Paasklasjes

209

204

202

198

182

Zomervakantie

302

274

282

245

550

Jonge overtreders

78

54

82

142

152

Gem. opzichters

28

26

24

12

19

Totaal

8560

8540

8452

8699

5117

  • 2019 periode januari t.e.m. augustus

 

 

 

Info verkeerspark uit tijdschrift Politie Leuven

PDF - 4.0 Mb

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor de provinciedomeinen, Provincie Vlaams-Brabant

Marc Vranckx

Eerste commissaris-perswoordvoerder, Politie Leuven

Oswald Debelder

Provinciedomein Kessel-Lo, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be