Verder bouwen aan een sterke regio aan het Zoniënwoud

De Vlaamse Regering keurde de verlenging van het project Horizon+ goed. Via dit project werken de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verder aan het versterken van de samenhang tussen het Zoniënwoud en de valleien van de Dijle, Laan, Ijse en Voer. Ook de verbinding tussen het woud en de handelskernen en de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de regio staan op het programma. Eén van de deelprojecten is het inzetten van de tuinrangers. Door een natuurvriendelijke inrichting van het grote aantal tuinen in de regio kan de biodiversiteit er sterk verbeterd worden. Het Zoniënwoud is ook een belangrijke schakel in de Brabantse Wouden. Het gebied is immers de geografische verbinding tussen het Meerdaalwoud en het Hallerbos.

In Tervuren kwamen de provincie Vlaams-Brabant, ANB en de gemeenten Tervuren, Hoeilaart, Overijse en St.-Genesius-Rode samen om verder te werken aan een sterke regio in en rond het Zoniënwoud
In Tervuren kwamen de provincie Vlaams-Brabant, ANB en de gemeenten Tervuren, Hoeilaart, Overijse en St.-Genesius-Rode samen om verder te werken aan een sterke regio in en rond het Zoniënwoud

De provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) steken de komende drie jaar, met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, verder hun schouders onder het strategisch project Horizon+ om een robuust en samenhangend openruimtenetwerk re realiseren tussen het Hallerbos, Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. Hiervoor krijgen ze een subsidie van 300.000 euro van Zuhal Demir, Vlaams minister Omgeving.

Samenhang tussen Zoniënwoud en haar valleien versterken

“Via het project Horizon+ gaan we, in samenwerking met de gemeenten, verder de samenhang tussen het Zoniënwoud en haar valleien versterken”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijk planning. “Dit doen we de door met langetermijnoplossingen de valleigebieden te beschermen en te ontharden en een aantal natuurverbindingen te versterken”.

Daarnaast zet Horizon+ ook in op de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de ​ natuurgebieden. En zorgt het project voor goede verbindingen tussen de handelskernen en de poorten tot het Zoniënwoud.

Alle groene en blauwe vingers helpen

Horizon+ maakt ook de bos- en valleigebieden robuuster door deelprojecten uit te werken bij mensen thuis. Grote delen van de gemeenten Tervuren, Sint-Genesius-Rode, Overijse en Hoeilaart bestaan immers uit tuinen of domeinen.

“We investeren, samen met de beheerders en tuineigenaars, in de natuur en het klimaat”, zegt Bart Nevens gedeputeerde voor leefmilieu. “Waarom zou natuur stoppen aan de rand van onze tuinen? Mensen onderschatten nogal eens hoeveel ze voor biodiversiteit en waterbeheer kunnen doen in hun eigen tuin”.

Het verduurzamen van de tuinen in de regio met de hulp van tuinrangers is een deelproject van Horizon+
Het verduurzamen van de tuinen in de regio met de hulp van tuinrangers is een deelproject van Horizon+

Gemeenten gaan aan de slag

"Ook wij gaan verder aan de slag om de bos- en valleigebieden in onze gemeenten te versterken", zeggen de burgemeesters Inge Lenseclaes (Overijse), Tim Vandeput (Hoeilaart), Pierre Rolin (St.-Genesius-Rode) en Marc Charlier (Tervuren).

In Overijse maken ze verder werk van de onthaalpoort Jezus-Eik. Daar vindt men alle nodige faciliteiten voor een wandeling in het Zoniënwoud. Vier wijken worden duurzaam heringericht zodat de biodiversiteit er alle kansen krijgt en het hemelwater opgevangen wordt.
In Hoeilaart worden er maatregelen genomen om de vallei van de IJse weerbaarder te maken tegen de klimaatsveranderingen. De gemeente gaat het toerisme aanzwengelen wat ook de werkgelegenheid ten goede komt.
​ In Sint-Genesius-Rode en Tervuren ligt de klemtoon op het toegankelijker maken van de natuur.

Iedereen is Mee

Horizon+ zet, onder de noemer ‘Iedereen is Mee’ sterk in op het creëren van een draagvlak, inspraak en zelfrealisatie bij de bevolking. Elke ondernemer, vrijwilliger, medefinancier of ambassadeur kan zich engageren. ​

Schakel in Brabantse Wouden

Horizon+ helpt ook mee aan de realisatie van een eventueel toekomstig Nationaal Park Brabantse Wouden, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos.

“Het Zoniënwoud verbindt via de valleien van de meanderende rivieren van de Dijle, de Laan, de IJse en de Voer en de landbouwplateaus ​ de zone van het Meerdaalwoud ten zuiden van Leuven en het Hallerbos”, zegt Patrick Huvenne, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Meer info: Horizon+ | Provincie Vlaams-Brabant (vlaamsbrabant.be)

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Jo Decoster

Projectcoördinator Horizon+

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be