Verbinding tussen historische bossen in Kampenhout

Op 26 november plantte Natuurpunt Kampenhout 1,5 ha nieuw bos. Met de hulp van de werknemers van het bedrijf Delaware en steun van de provincie Vlaams-Brabant werden er zo’n 4.000 bomen geplant. In een latere fase zal nog eens 1,5ha bebost worden. De 3 ha bos komt op de voormalige oefenterreinen en voetbalvelden in de Votvinkenstraat. Dankzij deze aanplant zullen twee boscomplexen, het Rotbos en het Votvinkenbos, met elkaar verbonden worden.

Natuurpunt, provincie en gemeente planten bomen aan om twee historische bossen met elkaar te verbinden (copyright: Hendrik Trekels)
Natuurpunt, provincie en gemeente planten bomen aan om twee historische bossen met elkaar te verbinden (copyright: Hendrik Trekels)

“Het zijn twee oude, historische boscomplexen in de valleigebieden van de Barebeek en Dode Beek. Deze nieuwe ​ bosaanleg maakt het natuurgebied een stuk robuuster. Ook de aangetaste open ruimte wordt terug hersteld en het leefgebied van Europees beschermde soorten zoals zwarte specht, middelste bonte specht en wespendief zal verbeteren”, zegt Stefan Vandevenne, Conservator Hellebos-Rotbos. ​

Natuurpunt levert hier ook een bijdrage aan het herstel van het valleisysteem door een concrete ontharding en de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Leibeek 1, de vroegere Brouwerijloop, die uitmondt in de Dode beek.

Natuurpunt Kampenhout kon, dankzij de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant, de 3 ha grond aankopen en zo het ‘Rotbos’ en het ‘Votvinkenbos’ met elkaar verbinden.


“De aankoop van deze gronden en de inrichting als bosgebied dragen bij tot een ontharding en bescherming van de open ruimte. We maken bovendien nieuwe ecologische verbindingen in belangrijke beekvalleien in Vlaams-Brabant. Door natuurontwikkeling en bebossing kunnen we hier een uniek duurzaam biodiversiteitsproject realiseren. Daarom ondersteunen we het met 18.736 euro”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

De aanplant gebeurde met streekeigen, inheemse soorten zoals zomereik, zwarte els en ratelpopulier en kleinere soorten als hazelaar, vlier, kardinaalsmuts, boswilg en inlandse vogelkers in de bosrand. ​
In het kader van 50 jaar Natuurpunt Oost-Brabant werden ook enkele mooie lindebomen als toekomstige landschapsmarkers aangeplant in aanwezigheid van gedeputeerde Bart Nevens van de provincie Vlaams-Brabant, burgemeester Kris Leaerts en eerste schepen Gwenny De Vroe van Kampenhout.

Project Hellebos-Rotbos

Natuurpunt heeft met het project Hellebos-Rotbos in de voorbije jaren door aankopen reeds een reservaat van 120ha gerealiseerd. Dit boscomplex is Europees Habitatrichtlijngebied en maakt deel uit van het Europees LIFE project Green Valleys dat door Natuurpunt wordt uitgevoerd. Dit project beoogt de uitbreiding, ontsnippering en verbeterd beheer voor meer biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden in de Groene Vallei tussen Brussel, Mechelen en Leuven.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Dirk Buysse

Dienst leefmilieu, team natuur, Provincie Vlaams-Brabant

Natalie Sterckx

Persverantwoordelijke, Natuurpunt

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be