Uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt bouw woningen aan vijver Essenbeek mogelijk

De provincie Vlaams-Brabant heeft op basis van nieuwe rechtspraak een vergunning gegeven voor de bouw van woningen aan de vijver van Essenbeek. Eerder had ze die geweigerd. De nieuwe beslissing houdt rekening met de toegankelijkheid van het park.

‘Het klopt inderdaad dat we dit bouwdossier eerder in 2015 geweigerd hebben, zegt gedepteerde Tom Dehaene. ‘We gingen er toen van uit , net zoals de stad Halle, dat de bouwaanvraag gedeeltelijk in parkgebied lag’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor stedenbouw regio Halle-Vilvoorde.

Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft deze weigeringsbeslissing van de provincie Vlaams-Brabant vernietigd en de deputatie bevolen om binnen 4 maanden een nieuwe uitspraak te doen. Bij deze nieuwe uitspraak moest de provincie van rechtswege rekening houden met een eerder arrest van de Raad Van State van 18 februari 2010 dat het gewestplan op die plaats buiten toepassing heeft gesteld

‘Hierdoor lag de bouwplaats volgens de rechtspraak niet langer deels in parkgebied en moest de aanvraag enkel getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening. Zowel de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar als de deputatie hebben bijgevolg geoordeeld dat er tegen de straat, net zoals tegen andere omliggende straten, woningen kunnen gebouwd worden’ zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Toch heeft de provincie aandacht gehad voor het behoud van het zicht op de vijver. Er is immers tussen de twee delen aaneengesloten woningen een opening voorzien van 23,6 m. Hiervan is een meer dan 13 meter brede strook voorzien als publieke toegang tot de vijvers, die in overleg met de stad Halle kan ingericht worden.

Niet alleen de provincie Vlaams-Brabant heeft een gunstige beoordeling gemaakt van de goede ruimtelijke ordening.

Ook de stad Halle heeft voor een gelijkaardig invulproject de goede ruimtelijke ordening gunstig beoordeeld. Op 4 oktober 2002 heeft ze immers een gunstig stedenbouwkundig attest verleend voor de oprichting van 14 woningen en op 18 juli 2003 ook een stedenbouwkundige vergunning voor 11 woningen

‘Onze beslissing is dus alles behalve wereldvreemd maar houdt gedwongen rekening met rechtspraak. Bovendien staat ze het toegankelijk maken van een achterliggend park met vijver helemaal niet in de weg, integendeel, besluit gedeputeerde Tom Dehaene

Nadine Herbrand

Diensthoofd vergunningen, Provincie Vlaams Brabant

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor stedenbouw Halle-Vilvoorde

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be