Velpe-Picknick en expo informeren inwoners over noodzakelijke wateracties

Op zondag 16 juni organiseerden de partners van het project Water+Land+Schap Velpevallei een Velpe-Picknick in Hoeleden. De bedoeling van de picknick is om de inwoners samen te brengen in een gezellige sfeer, de waterprojecten in de regio te laten ontdekken via een reizende tentoonstelling en hen te informeren over de toekomstige acties.

 

De Velpevallei is gevoelig voor de gevolgen van de klimaatverandering. Langdurige droogte en zware regenval zorgen voor schade aan woningen, landbouwgewassen en de lokale biodiversiteit. Momenteel wordt het water te snel weggevoerd, wat leidt tot overstromingen in de stroomafwaartse delen, maar ook tot droogte.

Een aantal partners, waaronder overheden, natuurpartners, waterbeheerders, landbouwvertegenwoordigers en burgers, willen hier verandering in brengen. Ze verenigden zich in een gebiedscoalitie, getrokken door Regionaal Landschap Zuid-Hageland.
De partners willen de komende jaren verandering brengen in de situatie door drie stevige ambities te realiseren via concrete acties en zo drie ambities realiseren:

  • Ambitie 1: de vallei als buffer tegen droogte en wateroverlast inrichten: acties om het water trager af te voeren en meer in de bodem te laten sijpelen. Daarnaast werken we aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit. ​ ​

    Ambitie 2: duurzame, klimaatrobuuste landbouw ​ : landbouwers werken aan een betere waterhuishouding, meer infiltratie van water en de bestrijding van erosie. ​
  • Ambitie 3: beleefbare natuur : we communiceren met een breed publiek en doen hen de vallei volop beleven. ​

“In Kortenaken hadden we de afgelopen jaren meer dan eens last van wateroverlast. Daarnaast zijn er ook lange droge zomers geweest, wat ook niet goed was voor de landbouw,” zegt burgemeester Kristof Mollu. “Als we het water bovenstrooms wat langer kunnen vasthouden, en meer ter plekke kunnen laten infiltreren, zullen in de toekomst Kortenaken en Halen minder last hebben van overstromingen. Voor ons is dit dus een heel belangrijk project.”

Daarnaast is de Velpevallei voor vele inwoners niet zo bekend. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ “Door jaarlijks een Velpe-picknick te organiseren, worden de geïnteresseerden op de hoogte gehouden van alles wat er in de vallei gebeurt”, zegt ​ Elien Van hunsel, projectcoördinator bij Regionaal Landschap Zuid-Hageland. “We maakten ook een reizende tentoonstelling waardoor jong en oud de Velpevallei en de effecten van de klimaatverandering beter leren kennen.”

Tijdens de Velpe-picknick van 16 juni werd een nieuwe, rondreizende expo over de Velpevallei geopend.
Tijdens de Velpe-picknick van 16 juni werd een nieuwe, rondreizende expo over de Velpevallei geopend.

De tentoonstelling zal vanaf september beurtelings in de Velpe-gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen, Glabbeek, Kortenaken en Halen te bezoeken zijn.

Dankzij bijkomende subsidies van de provincie Vlaams-Brabant kunnen de partners deze sensibiliserende activiteiten organiseren en maken ze een masterplan voor meer waterberging stroomopwaarts. ​

“Het is duidelijk dat, als je wil omgaan met klimaatverandering, je altijd van bron tot monding moet werken,” zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen en leefmilieu. “We maken een plan om stroomopwaarts te bergen en de Velpe en haar zijbeken zo te beheren zodat het water trager wegloopt. Dan krijgt men een dubbel effect: overstromingen worden getemperd en we zijn beter gewapend tegen lange periodes van droogte.”

Deze acties kaderen binnen het Water+Land+Schapsproject ‘Wet Nature deVELPment’, met financiële steun van Europa.

Meer info: www.rlzh.be/projecten/samen-werken-aan-de-velpevallei

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Elien Van hunsel

Projectcoördinator, Regionaal Landschap Zuid-Hageland

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be