Veiligere schoolomgevingen in Huldenberg en Zemst

De provincie Vlaams-Brabant gaf een subsidie van 20.800,10 euro aan de gemeente Huldenberg om de verkeersveiligheid aan en naar de Gemeentelijke Basisschool Den Elzas te verhogen. Ook de gemeente Zemst kreeg een subsidie van 38.501,20 euro om de verkeersveiligheid aan en naar de Vrije Basisschool De Zonnewijzer in Weerde te verbeteren.

Verhoogde veiligheid van en naar Den Elzas in Huldenberg

‘We hebben een subsidie van 20.800,10 euro gegeven voor werken die de schoolomgeving en de schoolroutes veiliger maken voor stappers en trappers. Deze werken dragen bij aan een duurzamer woon-schoolverkeer’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘De gemeente Huldenberg nam al heel wat maatregelen en deze reeks van extra kleine maatregelen maken de route naar school en de schoolomgeving zelf nog aantrekkelijker en veiliger’.

De schoolomgeving van GBS Den Elzas kampte met een reeks van knelpunten. Zo werd er overdreven snel gereden aan de Elzasstraat, moesten vele schoolkinderen de gevaarlijke oversteek passeren tussen de Smeysberg en het IJsepad oversteken via het gevaarlijke zebrapad aan de Elzasstraat. Bovendien was er op het schooldomein geen fietsenstalling voor kleuters en personeel. Veilige en degelijke voet- en fietspaden rondom de school waren er niet en auto’s stonden fout geparkeerd op voetpaden of op andere storende plaatsen.

Met de provinciale subsidie werden recent enkele maatregelen gerealiseerd. Zo is er een wegversmalling gemaakt ter hoogte van het kruispunt van de Smeysberg met het IJsepad, werd er LED zebrapadverlichting geplaatst aan de Elzasstraat ter hoogte van de oversteekplaats aan de school en werd er een overdekte fietsenstalling gebouwd op de school.

 

Schoolomgeving De Zonnewijzer in Weerde wordt veiliger

‘We hebben een subsidie van 38.501,20 euro gegeven voor werken die de schoolomgeving en de schoolroutes veiliger maken voor stappers en trappers. Deze werken dragen bij aan een duurzamer woon-schoolverkeer’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘De gemeente Zemst nam al maatregelen en deze reeks van extra kleine maatregelen maken de route naar school en de schoolomgeving zelf nog aantrekkelijker en veiliger’.

De schoolomgeving van VBS De Zonnewijzer kampte met een grote verkeers- en parkeerdrukte in de omgeving van de school. Andere vaak genoemde knelpunten waren de hoge snelheid van het autoverkeer, de moeilijke bereikbaarheid van de huidige fietsenstalling en het gebrek aan stalmogelijkheid voor fietsen.

De gemeente Zemst nam in het verleden zelf al een aantal maatregelen die de veiligheid voor stappers en trappers naar de school gevoelig verbeterden, zoals de invoering van het concept schoolstraat in de Pastorijstraat, de heraanleg van de Damstraat in Weerde met verkorte oversteekplaatsen en de invoering van zone 30.

Met de provinciale subsidie werden recent een reeks van bijkomende kleine maatregelen gerealiseerd. Het gaat om de plaatsing van een overdekte fietsenstalling, de plaatsing van twee snelheidsindicatieborden zone 30 in de Dorpsstraat en de invoering van een parkeerverbod aan één kant van de Dorpsstraat.
 

Tom Dehaene

Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Peggy Tollet

Dienst mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be