Veiliger naar basisschool De Verre Kijker in Bekkevoort

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 50.000 euro aan de gemeente Bekkevoort om de verkeersveiligheid aan en naar de Gemeentelijke Basisschool De Verre Kijker te verbeteren.

‘We geven een subsidie van 50.000 euro voor werken die de schoolomgeving en de schoolroutes veiliger moeten maken voor stappers en trappers. Deze werken dragen bij aan een duurzamer woon-schoolverkeer’’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Met de provinciale subsidie ondersteunen we een reeks van maatregelen en maken we zo de route naar school en de schoolomgeving nog aantrekkelijker en veiliger’.

De schoolomgeving van GBS De Verre Kijker kampt met knelpunten. Zo zijn de leerlingen onvoldoende zichtbaar in het straatbeeld aan de ingang van de Oude Leuvensebaan. Ook is er geen veilige fietsverbinding van en naar de school via de Hulststraat en is er een gebrek aan fietsenstalling op school. 

‘Met deze provinciale subsidie verbeteren en optimaliseren we de verkeersveiligheid dankzij een reeks van kleine maatregelen’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

De schoolomgeving aan de Oude Leuvensebaan wordt meer in de verf gezet door een kleurrijke markering op het wegdek. Octopuspaaltjes geven de schoolomgeving niet alleen meer zichtbaarheid, maar hebben tegelijkertijd een vernauwend effect. Autobestuurders zullen automatisch hun snelheid verminderen wanneer ze de school naderen. Daarnaast komt er in de onmiddellijke schoolomgeving een parkeerverbod.

Verder komt er een veilige (trage) fietsverbinding vanaf de Hulststraat. Waar de route ongeschikt is voor fietsers, wordt die heraangelegd met een halfverharding. Op de kruispunten met wegen voor autoverkeer nam de gemeente recent al maatregelen om overstekende fietsers te beveiligen.

Contacteer ons
Peggy Tollet Dienst mobiliteit-verkeersveiligheid, Provincie Vlaams Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor mobiliteit
Peggy Tollet Dienst mobiliteit-verkeersveiligheid, Provincie Vlaams Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor mobiliteit
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven