Veiliger naar basisschool De Verre Kijker in Bekkevoort

Woensdag 13 december 2017 — De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 50.000 euro aan de gemeente Bekkevoort om de verkeersveiligheid aan en naar de Gemeentelijke Basisschool De Verre Kijker te verbeteren.

‘We geven een subsidie van 50.000 euro voor werken die de schoolomgeving en de schoolroutes veiliger moeten maken voor stappers en trappers. Deze werken dragen bij aan een duurzamer woon-schoolverkeer’’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Met de provinciale subsidie ondersteunen we een reeks van maatregelen en maken we zo de route naar school en de schoolomgeving nog aantrekkelijker en veiliger’.

De schoolomgeving van GBS De Verre Kijker kampt met knelpunten. Zo zijn de leerlingen onvoldoende zichtbaar in het straatbeeld aan de ingang van de Oude Leuvensebaan. Ook is er geen veilige fietsverbinding van en naar de school via de Hulststraat en is er een gebrek aan fietsenstalling op school. 

‘Met deze provinciale subsidie verbeteren en optimaliseren we de verkeersveiligheid dankzij een reeks van kleine maatregelen’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

De schoolomgeving aan de Oude Leuvensebaan wordt meer in de verf gezet door een kleurrijke markering op het wegdek. Octopuspaaltjes geven de schoolomgeving niet alleen meer zichtbaarheid, maar hebben tegelijkertijd een vernauwend effect. Autobestuurders zullen automatisch hun snelheid verminderen wanneer ze de school naderen. Daarnaast komt er in de onmiddellijke schoolomgeving een parkeerverbod.

Verder komt er een veilige (trage) fietsverbinding vanaf de Hulststraat. Waar de route ongeschikt is voor fietsers, wordt die heraangelegd met een halfverharding. Op de kruispunten met wegen voor autoverkeer nam de gemeente recent al maatregelen om overstekende fietsers te beveiligen.

Peggy Tollet Dienst mobiliteit-verkeersveiligheid at Provincie Vlaams Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor mobiliteit