Veertig jongeren uit heel de wereld werken aan de toekomst van Zoniënwoud op 3/9

Veertig jongeren uit heel de wereld werken aan de toekomst van Zoniënwoud op 3/9

Horizon+ start met onderzoek naar verbindingen met het Zoniënwoud

Maandag 27 augustus 2018 — Begin september komen 40 jongafgestudeerden uit alle werelddelen samen om te werken aan de toekomst van het Zoniënwoud. De provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap voor Natuur en Bos organiseren, samen met de onderzoeksgroep stedenbouw en architectuur (OSA) van de KULeuven en hun partners, een internationale architectuur- en landschapsontwerp workshop over het Zoniënwoud. Deze workshop start op 3 september in het Kasteel Groenendaal in Hoeilaart. Om 10 uur wordt de workshop aan de pers voorgesteld.
Het samenwerkingsverband Horizon+ start ook met een onderzoek naar meer natuurverbindingen vanuit het Zoniënwoud en een verbetering van de ruimtelijke samenhang in de regio.

Internationale workshop zoekt duurzame toekomst voor Zoniënwoud

De 40 jongeren gaan, samen met het Vlaams, Brussels en Waals Gewest,  gedurende twee weken, intens en uitgebreid onderzoek voeren naar verzoening van stedelijke ontwikkelingen en versterking van het Zoniënwoud.

'Het Zoniënwoud is zowel een monumentale als een ecologische troef en het hart van een toenemend stedelijke gebied.
Het bos en de bebouwde omgeving staan ​​onder intense stress en hebben dringend behoefte aan een gemeenschappelijke visie, strategische interventies en een verscheidenheid aan acties om hun wederzijdse ontwikkeling op een duurzame manier te waarborgen', zegt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De workshop met 40 geselecteerde deelnemers wordt geleid door Bruno De Meulder en Kelly Shannon (OSA-KULeuven), Roselyne Lestrange (UCL Louvain-la-Neuve) en Jo Decoster (Horizon +).
De workshop bestaat uit gastcolleges en feedback van professor Anders Busse Nielsen van de universiteit Kopenhagen, landschapsarchitect Michel Desvigne uit Parijs, en bouwmeesters Leo Van Den Broek en Kristiaan Borret.
Experts op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur, stadsplanning, stedenbouw en -planning en bosbouw zijn aanwezig en leveren, in interactie met de jongeren, hun bijdrage aan het onderzoek.

Op maandag 3 september starten de workshops met de 40 jongeren.
Om 10 uur is er een persmoment met uitleg over de internationale workshop door Horizon+, de drie regionale bosbeheerders, de regionale planningsdiensten met toekomstbeelden voor het oostelijke deel van de Brusselse Ring.

Adres: Kasteel Groenendaal, Duboislaan 1 in Hoeilaart.Horizon+ start onderzoek naar meer verbindingen voor het Zoniënwoud

De provincie Vlaams-Brabant start, samen met de verschillende partners van Horizon+, een onderzoek naar de realisatie van meer natuurverbindingen vanuit het Zoniënwoud en om de ruimtelijke samenhang in de regio van het Zoniënwoud sterk te verbeteren.

Horizon+ is een samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Dijleland en de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode en Tervuren.
Deze partners zullen de komende drie jaar intens samenwerken om de verbindingen van en met het Zoniënwoud te verbeteren.

Het strategisch project Horizon+ heeft als doel een samenhangend openruimtenetwerk in de regio van het Zoniënwoud te realiseren. Hierbij staat verbindingen met het Zoniënwoud binnen het sterk bebouwd landschap centraal. 

‘Deze verbindingen zullen vorm krijgen door de uitbouw van de poorten tot het Zoniënwoud en door de realisatie van open ruimteverbindingen’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘De poorten dienen zowel om de recreatieve druk op het natuurgebied te stroomlijnen als hefbomen voor kernversterking. De open ruimteverbindingen worden voorzien tussen het Zoniënwoud en het blauwgroene netwerk van de Molenbeek, de IJse en de Voer. Deze verbindingen vormen de dragers van een samenhangend openruimtenetwerk waarbinnen recreatief medegebruik en andere ecosysteemdiensten ingebed worden’.


 

Ann Schevenels

Gedeputeerde voor ruimtelijke planning

Provincie Vlaams Brabant

Patrick Huvenne

Regiobeheerder Groenendaal

Agentschap Bos en Natuur,Agentschap voor Natuur en Bos

Marie-Laure Vanwanseele

Woordvoerder

Agentschap voor Natuur en Bos