Uitbreiding fietsenstalling voor school De Kriekelaar uit Zemst

Veilig naar school

De provincie Vlaams-Brabant gaf een subsidie van 26.784 euro aan de Vrije Basisschool De Kriekelaar uit Zemst voor de vernieuwing van haar fietsenstalling.

De Vrije Basisschool De Kriekelaar in Zemst kampte met een grote parkeerdrukte in de onmiddellijke omgeving van de school.

Daarom werkte de provincie Vlaams-Brabant, samen met de school en de gemeente, een actieplan uit met verschillende kleine maatregelen die ervoor zorgen dat het aantrekkelijker en veiliger wordt om naar school te stappen en te fietsen.

“We geven immers subsidies voor werken die de schoolomgeving en de schoolroutes veiliger en aantrekkelijker maken. Deze werken dragen bij aan een duurzamer woon-schoolverkeer”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

De Vrije Basisschool De Kriekelaar in Zemst gebruikte de provinciale subsidie van 26.784 euro om haar fietsenstalling uit te breiden, te verharden en te overdekken.

Fietsenstalling Kriekelaar-Zemst
Fietsenstalling Kriekelaar-Zemst
Contacteer ons
Tom Dehaene Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant
Sofie Pues Dienst Mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant
Tom Dehaene Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant
Sofie Pues Dienst Mobiliteit, Provincie Vlaams Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven