Skip to Content
Twee toezichthouders voor handhaving langs provinciale waterlopen

Twee toezichthouders voor handhaving langs provinciale waterlopen

De provincie Vlaams-Brabant stelt twee toezichthouders aan voor de provinciale waterlopen. Ze controleren of de milieuvoorschriften correct toegepast worden en kunnen misdrijven vaststellen.

De provincie Vlaams-Brabant staat in voor het dagelijks beheer van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie. In totaal goed voor zo'n 1400 kilometer.

“Bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden werden onze medewerkers regelmatig geconfronteerd met milieumisdrijven, maar konden ze deze niet formeel vaststellen. Het gevolg van dergelijke misdrijven kwam dan vaak nadien bovendrijven in een hogere factuur voor de opruimingskosten of de herstellingswerken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde van waterlopen “Met de aanstelling van twee toezichthouders kunnen we nu wel ingrijpen, waardoor ons milieu en de belastingbetaler het gelag niet betalen".

Overtredingen zoals sluiklozingen of sluikstorten kunnen nu eenvoudig vastgesteld worden. Maar ook bij het niet respecteren van de geldende afstandsregels, bijvoorbeeld bij gebruik van pesticiden en meststoffen, of bij het aanplanten van bomen of optrekken van constructies te dicht langs waterlopen, kunnen de toezichthouders nu het nodige doen. Zo wordt het ook gemakkelijker om de doorgang langs waterlopen voor onderhoud en werken aan waterlopen te bewaken.

Contacteer ons
Bart Nevens Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant
Wendy Philippaers Dienst waterlopen-toezichthouder, Provincie Vlaams-Brabant
Joni Schwaenen Dienst waterlopen-toezichthouder, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant
Bart Nevens Gedeputeerde voor waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant
Wendy Philippaers Dienst waterlopen-toezichthouder, Provincie Vlaams-Brabant
Joni Schwaenen Dienst waterlopen-toezichthouder, Provincie Vlaams-Brabant
Frank Ilsbroux Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams Brabant
Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven