Tuinbeurs zet klimaat centraal in 4 Leuvense wijken

Talrijke inwoners van de Leuvense wijken Spaanse Kroon, De Jacht & Boskant en Bukenbeek zakten af naar de infobeurs ‘Klimaatrobuuste en natuurvriendelijke tuinen’. Met dit initiatief reikten de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant de buurtbewoners handvaten aan om hun tuinen natuurvriendelijk en klimaatadaptief in te richten. Op die manier helpen ze mee de stad te wapenen tegen de klimaatverandering. Er schuilt immers een groot klimaatpotentieel in de private tuinen.


Op 10 juni organiseerden de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant in Abdij van Park een infobeurs waar Leuvenaars in contact kwamen met lokale tuinontwerpers en -aannemers die ervaring hebben met natuurlijke tuinen. Tijdens deze beurs stelden tuinbedrijven en partnerorganisaties hun diensten voor aan de bewoners van de Leuvense wijken Spaanse Kroon, De Jacht & Boskant en Bukenbeek waar momenteel een uitgebreid traject rond klimaatadaptie loopt.

“Samen met de bewoners van deze wijken bekijken we hoe we kunnen ontharden en vergroenen. Door overbodig beton te vervangen door plantsoenen, planten, struiken en bomen, brengen we groen naar hun buurt. Bovendien laten we regenwater beter in de bodem dringen, wat wateroverlast helpt vermijden en koelte brengt op de hete dagen. Die ingrepen op het openbaar domein kunnen Leuvenaars in eigen tuin helpen versterken”, zegt Dirk Vansina, schepen voor openbare werken.

“Met de vernieuwde klimaatpremies voor ontharding, vergroening en infiltratie, de tegeltaxi dieverwijderde tegels bij particulieren ophaalt en het tuinadvies op maat van de Tuinrangers stimuleren we Leuvenaars om hun tuinen natuurvriendelijk en klimaatadaptief aan te richten. Deze tuinbeurs is daar een goede aanvulling op”, aldus David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. “Want in tuinen schuilt heel wat potentieel op het vlak van biodiversiteit en waterinfiltratie.”

“Dat laatste is erg belangrijk voor de waterhuishouding in de buurt. Door regenwater ter plaatse te laten infiltreren of bufferen kunnen we de druk op de Molenbeek en de riolering verminderen. Dit doet het overstromingsgevaar afnemen én zorgt voor een voeding van ons grond- en drinkwater. Hierop zetten we sterk in”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en waterlopen.

“Met het strategisch project WALDEN zetten we samen met vele partners in op het versterken van de groenblauwe dooradering in Heverlee om zo bij te dragen tot een robuust open ruimte netwerk. Tuinen en niet in het minst de tuiniers spelen een cruciale rol om deze doelstelling te verwezenlijken. Met de tuinbeurs zetten we hen alvast op weg”, besluit Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Dirk Vansina

Schepen, Stad Leuven

David Dessers

Schepen, Stad Leuven

Baptist Vlaeminck

Coördinator Life-Pact, Stad Leuven

Els Van Loon

Coördinator, Strategisch Project Walden

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be