Tremelo onthardt omgeving gemeentehuis

Provincie helpt 43 gemeenten bij opmaak klimaatplannen

De gemeente Tremelo heeft, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en KiemKracht, de omgeving van het gemeentehuis onthard en vergroend. Hiermee voert ze één van de actiepunten uit haar in opmaak zijnde klimaatplan uit. Tremelo is één van de 43 gemeenten waar de provincie via een intensief participatief proces de klimaatplannen opstelt.

 

Tremelo kiest voor ontharding

Vlaanderen is een van de meest verharde gebieden in Europa. En dat heeft zijn gevolgen.

“Door verhardingen te vervangen door gras, bloemen, struiken en geveltuinen, maken we onze gemeente meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier. Als lokaal bestuur willen we graag het goede voorbeeld geven en tonen hoe inwoners ook met kleine ingrepen in eigen tuin een verschil kunnen maken.” zegt schepen Kris Torfs. “Daarom lieten we de omgeving van ons gemeentehuis ontharden en vergroenen. We konden hierbij rekenen op de financiële steun van de provincie en de expertise van KiemKracht”.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt momenteel 10 gemeenten, waaronder Tremelo, in projecten over het klimaatbestendig inrichten en beheren van het openbaar domein.
De andere 9 gemeenten zijn Grimbergen, Liedekerke, Machelen, Overijse, Roosdaal, Ternat, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.

“Onze steun bestaat uit de begeleiding van de gemeente Tremelo bij de uitvoering van hun concrete acties op het terrein”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “We willen immers tegen 2040 een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie zijn. Daarom helpen we de gemeenten bij de opmaak van hun klimaatplan en steunen we projecten die helpen om de doelstellingen van het provinciale en de gemeentelijke klimaatplannen te halen.” 

“Wij tekenden, in opdracht van de provincie, een ontwerp voor het ontharden en het vergroenen van de rand rond het gemeentehuis, en begeleidde de gemeentediensten bij de uitvoering van het project”, zegt Hanna van Dijk van KiemKracht. ​

Op 11 oktober gebeurde de aanplanting van alle planten en werd er ook een klimhulp bevestigd aan de zijgevel voor een klimplant. ​

De gemeente Tremelo onthardde de omgeving van het gemeentehuis. Deze actie kadert in haar klimaatplan, waarvoor ze de ondersteuning kreeg van de provincie Vlaams-Brabant.
De gemeente Tremelo onthardde de omgeving van het gemeentehuis. Deze actie kadert in haar klimaatplan, waarvoor ze de ondersteuning kreeg van de provincie Vlaams-Brabant.

Provincie ondersteunt gemeenten bij uitwerking en uitvoering van hun klimaatbeleid

Alle 65 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenden het Europese Burgemeestersconvenant. Gemeenten die hierop intekenen, moeten een klimaatactieplan opmaken en indienen bij de Europese Unie. Ze engageren zich daarbij om minstens 40% CO2-vermindering te realiseren via energiebesparing, verbetering van de energie-efficiëntie en verhoging van het aandeel hernieuwbare energie. Ook moeten ze de weerbaarheid van mens en leefomgeving voor de gevolgen van de klimaatverandering verhogen door onder meer vergroening, waterinfiltratie of ontharding.

“We lanceerden het aanbod aan de gemeenten om via een intensief participatief proces de gemeentelijke klimaatplannen samen met hen op te maken. 43 van de 65 gemeenten gingen op dit aanbod in. Voor 19 gemeenten gebeurt dit individueel, voor 24 gemeenten gebeurde het proces met enkele gemeenten samen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens.

Overzicht van de 43 gemeenten:

Overzicht gemeenten met steun voor klimaatplan.xlsx

XLSX - 20 Kb

De provincie Vlaams-Brabant nam hierbij volgende taken op zich:

 • Opmaak van reductiescenario’s: wat moet er in onze gemeente gebeuren om 40% CO2 te besparen?
 • Opmaak van een risico- en kwetsbaarheidsanalyse: analyse van de huidige en toekomstige klimaatomstandigheden en de te verwachte gevolgen, risico’s en kwetsbaarheden binnen de gemeente (hitte, droogte, wateroverlast)
 • Begeleiding via een intensief participatief traject samen met de gemeenten
 • Uitschrijven van het energie- en klimaatactieplan


Eerste resultaten van de opmaak van gemeentelijke klimaatplannen.

Ondertussen zijn, met de hulp van de provincie, de eerste klimaatplannen voor 18 gemeenten opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraden. De andere gemeenten zitten, net als Tremelo, in de laatste fase van opmaak.

De Vlaams-Brabantse gemeenten zullen hierbij vooral inzetten op:

 • Het versnellen van de renovatiegraad van gebouwen
 • Gebruik van LED-lampen voor de openbare verlichting
 • Ambitieus fiets- en tragewegenbeleid, verbeteren van de fietsinfrastructuur
 • Omschakeling naar emissievrije (deel)mobiliteit
 • Behoud van de open ruimte
 • Kwalitatieve kernversterking met oog op leefbare aangename dorpskernen met ruimte voor water en groen
 • Meer groen en bos, ontharding, ruimte voor waterinfiltratie en -buffering
 • Verhogen aandeel hernieuwbare energie in de gemeente


Een greep uit de belangrijkste uitdagingen voor de gemeenten

 • Een derde tot de helft van alle woningen zou bijkomende isolatiemaatregelen (dak-, muur-, glas- én vloer) moeten nemen om binnen hun gemeente 40% CO2 te besparen tegen 2030
 • Hittestress neemt sterk toe en wordt als risico telkens onderschat
 • Ontharding en vermijden van bijkomende verharding is een zeer grote uitdaging
 • De modal shift van autoverplaatsingen naar stappen, fietsen en openbaar vervoer


Gemeenten hebben hierbij nood aan concrete, kant-en-klare ondersteuning. Via begeleidingen bij concrete terreinacties zoals in Tremelo wil de provincie aan dergelijke noden tegemoet komen.

 

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Kris Torfs

Schepen, Gemeente Tremelo

Els Cornelis

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be