Topbermen in Kortenaken en Geetbets versterken biodiversiteit

De voorbije drie jaar werkte Regionaal Landschap Zuid-Hageland voor de gemeenten Kortenaken en Geetbets, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, aan een bermbeheerplan dat inzet op de versterking van de biodiversiteit. Hierdoor konden maar liefst 22 bloemen- en kruidensoorten, zoals valse salie, knoopkruid, muizenoor, avondkoekoeksbloem, heelblaadjes en gewone margriet, in de kilometers lange bermen floreren. Bermen zijn belangrijk voor het hele ecosysteem want de planten trekken insecten aan die onmisbaar zijn voor de bestuiving van landbouwgewassen en dus voor de voedselproductie.

 

Men fietst, wandelt of rijdt dagelijks langs wegbermen. Ze zijn zo’n evidentie in het landschap dat velen er amper aandacht aan besteden. Maar de gemeenten hebben aan het onderhoud ervan jaarlijks een hele kluif. De grazige bermen krijgen twee keer een maaibeurt. En aan kruispunten en fietspaden wordt voor de veiligheid een extra maaibeurt uitgevoerd.

De provincie, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeenten Kortenaken en Geetbets werkten een bermbeheerplan dat inzet op de versterking van de biodiversiteit.
De provincie, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeenten Kortenaken en Geetbets werkten een bermbeheerplan dat inzet op de versterking van de biodiversiteit.

Op zoek naar een efficiënter bermbeheer met oog voor biodiversiteit

De gemeenten Kortenaken en Geetbets namen Regionaal Landschap Zuid-Hageland onder de arm en vroegen samen een subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten aan bij de provincie Vlaams-Brabant om een nieuwe bermbeheerplannen uit te ​ werken. ​ De bedoeling was een efficiënter en goedkoper beheer en meer biodiversiteit wat ten goede komt aan de fruitteelt. ​

“Het Vlaams Bermdecreet bepaalt dat je pas vanaf 15 juni de bermen mag beginnen maaien. Maar om een optimale biodiversiteit te bekomen, moet je soms al wat vroeger maaien, of soms helemaal niet. Daarom dat het Regionaal Landschap Zuid-Hageland een bermbeheerplan heeft uitgewerkt zodat we van deze datum kunnen afwijken”, zegt Kristof Mollu, burgemeester van Kortenaken. ​
“We hebben nu een bermbeheerplan op maat dat gericht is op het verhogen van de biodiversiteit. Dat is belangrijk, ook voor de ​ fruittelers in onze gemeenten. Want insecten zijn nodig om de bloesems te bestuiven. Anders krijg je van die toestanden zoals in Japan, waar ze blijkbaar met een penseel stuifmeel moeten aanbrengen”, vult Jo Roggen, burgemeester van Geetbets, aan.

Intensieve inventarisatie levert mooie resultaten

Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland inventariseerde de afgelopen drie jaar alle bermen in Kortenaken en Geetbets en deelden ze in in categorieën op basis van hun potentie om meer kruiden en bloemen tussen het gras te krijgen. Elke categorie is gekoppeld aan een specifiek beheer. ​

“Sommige bermen kan je op die manier omvormen van ‘grasberm’ naar ‘bloemberm’”, zegt Maarten Vanderhallen van het Regionaal Landschap. “Daarvoor moeten de al aanwezige bloemen zoveel mogelijk in zaad komen, terwijl je de grasgroei net eerder wil afremmen.” ​

Per gemeente werden honderden kilometers berm in kaart gebracht. De bermen werden in het voorjaar en in het najaar geïnventariseerd.

Liefst 22 bloemen- en kruidensoorten duiken nu op in deze bermen.
Liefst 22 bloemen- en kruidensoorten duiken nu op in deze bermen.

“We hebben in de bermen van Kortenaken en Geetbets echte pareltjes ontdekt”, zegt Marc Wijnants, voorzitter van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. “Wie hoorde bijvoorbeeld al van het ‘schermhavikskruid’ met zijn mooi geel bloemetje? De inventarisatie en het intekenen van het beheerplan gebeurden digitaal. Die gegevens zijn gemakkelijk met de gemeenten en/of de beherende instantie te delen. Het zou toch goed zijn als wij op die manier in alle gemeenten van Zuid-Hageland één groot groen lint van biodiversiteit kunnen maken”.

Bermen verbinden natuur

Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeenten Geetbets en Kortenaken kregen voor dit duurzaam biodiversiteitsproject 29.250 euro van de provincie Vlaams-Brabant. ​
“We zetten in op natuurverbindingen. Bermen kunnen, als ze goed beheerd worden, mooie natuurverbindingen zijn en een netwerk vormen doorheen de hele provincie. Als je weet dat er elk jaar 1% van onze insecten verdwijnt, is een bermbeheerplan op biodiversiteit gericht heel relevant. En de gemeenten kunnen er onmiddellijk op het terrein mee aan de slag. Met resultaat, zoals we in Geetbets en Kortenaken merken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Marc Wijnants

Burgemeester, Gemeente Linter

Kristof Mollu

Burgemeester, Gemeente Kortenaken

Jo Roggen

Burgemeester, Gemeente Geetbets

Lennert Destadsbader

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be