Toekomst site Bomaco belangrijker dan uitbreidingsplannen

Provincie onderzoekt niet langer uitbreiding Bomaco-site in Asse

Het bedrijf Bomaco heeft in 2015 zijn activiteiten stopgezet. Daarom gebeurde het voorbije jaar onderzoek naar een nieuwe invulling van de terreinen. Ook de mogelijkheid om uit te breiden kwam aan bod.

De reikwijdte van het onderzoek wordt nu ingeperkt tot de herstructurering van de Bomaco-site. De deputatie stelt samen met de gemeente Asse voor om enkel voor de vrijgekomen bedrijfsgebouwen van Bomaco een studie op te starten. De plannen voor een eventuele uitbreiding van de site liggen dus niet langer op tafel.

'We nemen wel initiatief om een ontwikkelingsperspectief en een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor het terrein waar houthandel Bomaco actief was.' stelt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. 'De huidige stedenbouwkundige voorschriften van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) laten immers geen andere activiteiten toe. Dat hypotheceert de toekomst van de site.'

Zo kan er op korte termijn een ruimtelijke oplossing komen voor het terrein waar voorheen de houthandel Bomaco actief was. Activiteiten van het PIVO blijven in beeld als mogelijke toekomstige invulling van de Bomaco-site.

Op dinsdag 18 september neemt de provincieraad een beslissing over het voorstel.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams Brabant

Katrien Putzeys

Dienst Ruimtelijke Planning-diensthoofd, Provincie Vlaams Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be