Toekomst site Bomaco belangrijker dan uitbreidingsplannen

Provincie onderzoekt niet langer uitbreiding Bomaco-site in Asse

Dinsdag 11 september 2018 — Het bedrijf Bomaco heeft in 2015 zijn activiteiten stopgezet. Daarom gebeurde het voorbije jaar onderzoek naar een nieuwe invulling van de terreinen. Ook de mogelijkheid om uit te breiden kwam aan bod.

De reikwijdte van het onderzoek wordt nu ingeperkt tot de herstructurering van de Bomaco-site. De deputatie stelt samen met de gemeente Asse voor om enkel voor de vrijgekomen bedrijfsgebouwen van Bomaco een studie op te starten. De plannen voor een eventuele uitbreiding van de site liggen dus niet langer op tafel.

'We nemen wel initiatief om een ontwikkelingsperspectief en een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor het terrein waar houthandel Bomaco actief was.' stelt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. 'De huidige stedenbouwkundige voorschriften van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) laten immers geen andere activiteiten toe. Dat hypotheceert de toekomst van de site.'

Zo kan er op korte termijn een ruimtelijke oplossing komen voor het terrein waar voorheen de houthandel Bomaco actief was. Activiteiten van het PIVO blijven in beeld als mogelijke toekomstige invulling van de Bomaco-site.

Op dinsdag 18 september neemt de provincieraad een beslissing over het voorstel.

Katrien Putzeys

Dienst Ruimtelijke Planning-diensthoofd

Provincie Vlaams Brabant