Terugkeer Grauwe klauwier dankzij natuurstudie

Provincie Vlaams-Brabant investeert 390.000 euro in natuuronderzoek

De provincie Vlaams-Brabant sloot een samenwerkingsovereenkomst tot 2024 af met Natuurpunt Studie voor de ondersteuning van Brakona, de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie. Het onderzoek dat in dit kader wordt uitgevoerd vormt de wetenschappelijke basis voor het provinciaal beleid. Die samenwerking werpt zijn vruchten af. Een van de opmerkelijke resultaten is dat de Grauwe klauwier opnieuw de weg terugvindt naar onze provincie.

De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt Studie, blijven de volgende jaren structureel samenwerken rond Brakona, de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie.

“Voordien werkten we reeds samen met Brakona, maar dan wel via kortere overeenkomsten. Omdat we er van overtuigd zijn dat ons beleid gebaat is bij wetenschappelijk onderzoek op langere termijn, hebben we besloten om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen voor vijf jaar, goed voor een investering van 390.000 euro. Hiermee verankeren we het wetenschappelijk natuuronderzoek én stellen we het open voor het publiek zodat de ook andere instellingen en overheden gebruik kunnen maken van deze kennis om de natuur een handje te helpen”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens.

Brakona voerde de voorbije jaren reeds verschillende onderzoeken uit in de provincie Vlaams-Brabant.

“Op basis van de wetenschappelijke gegevens die zij verzamelen kunnen wij vervolgens gericht en doeltreffend gaan sturen met ons beleid”, legt Nevens uit. En dat werpt zijn vruchten af: na een aantal sporadische broedgevallen kwamen tussen 2017 en 2019 acht koppels Grauwe klauwier tot broeden in Vlaams-Brabant en vlogen niet minder dan 23 jonge klauwieren uit”.
Deze vogel is een zeldzame soort die ‘als met uitsterven bedreigd’ genoteerd staat.

Intussen vormde zich in natuurgebied Diesters Broek/Webbekoms Broek in Diest een heuse broedcluster die niet minder dan vier paar Grauwe klauwier telt. Een resultaat van gericht natuurbeheer op maat van de Grauwe klauwier. Ook op andere locaties, zoals in het provinciaal natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei in Linter, waar beheermaatregelen op maat werden genomen voor deze soort, dook de Grauwe klauwier op. Omdat natuurstudie tot meer biodiversiteit leidt, investeert de provincie Vlaams-Brabant verder in de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie.

Deze gerichte maatregelen zijn het gevolg van een uitgebreid onderzoek door Natuurpunt Studie, gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant, naar de noden en de vereisten van de Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant. Dat leverde enkele interessante inzichten op. De aanwezigheid van een voldoende gevarieerd prooiaanbod is belangrijk om succesvol te kunnen broeden en hun jongen van eten te voorzien. Zo verkiezen Grauwe klauwieren broedgebieden met hooilanden, (doorn)struwelen, zoals meidoorn en braam, en ruigte waar hommels, sprinkhanen en kevers, het belangrijkste stapelvoedsel van de klauwieren, zich thuis voelen.

Deze omstandigheden kunnen gecreëerd en verbeterd worden door een gericht beheer op maat van de Grauwe klauwier. Zo kan door het maaien van stroken in het vroege voorjaar een mozaïek van bloemrijke graslanden en korte vegetatie gecreëerd worden. Dit zorgt voor het aantrekken van insecten en het verhogen van de toegankelijkheid tot prooien wanneer de weersomstandigheden minder gunstig zijn. Daarnaast vormen de aanleg van klauwiereneilandjes, waarbij struwelen meer centraal in de graslanden kunnen ontwikkelen, en de aanplant en onderhoud van doornstruwelen bijkomende broedgelegenheid en uitkijkposten.
Het inrichten en beheren van gebieden op basis van deze verworven kennis, heeft dan ook mee geleid tot de terugkeer van de Grauwe klauwier in Vlaams-Brabant.

 

Bart Nevens

Gedeputeerde voor leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frederik Vanlerberghe

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be