Terug naar het Provinciehuis

Vandaag hervat een deel van het provinciepersoneel het werk in het Provinciehuis van Leuven. Doorheen de lockdown bleef de provinciale dienstverlening doorlopen. Sinds de lockdown van maart bleven onze werknemers maximaal aan de slag, de meesten via thuiswerk. Het Provinciehuis blijft voorlopig gesloten voor het publiek, maar audities voor de beroepsprocedure voor vergunningen vinden er wel plaats.

“We zetten als werkgever al langer in op een goede balans tussen werk en privé”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor personeel. “Onze medewerkers kunnen al bijna 10 jaar thuiswerken. Vroeger was het thuiswerken beperkt tot 1 dag per week. Dat werden door omstandigheden plots 5 dagen op een rij in de lockdownperiode. Dankzij onze ervaring was het in elk geval makkelijker schakelen. Ons personeel verdient een pluim voor de flexibele manier waarop ze met deze ongewone situatie zijn omgegaan en waarop ze onze inwoners de voorbije weken hebben bijgestaan”.

Sinds 13 maart werkten 83% van de personeelsleden, die in het Provinciehuis actief zijn, van thuis uit. ​
In het totaal werkten 63,85% van alle personeelsleden, inclusief het niet-onderwijzend personeel in de scholen en de werknemers van de buitendiensten, van thuis uit. ​
De provinciedomeinen, praktijkcentra landbouw en de provinciale scholen bleven, met een aangepaste dienstverlening en werkwijze, hoofdzakelijk bemand op hun locaties.

Sinds de start van de lockdown is er een gestage groei van het aantal digitale vergaderingen, via verschillende kanalen. Dat is duidelijk te merken op onderstaande grafiek waarop we een duidelijke stijging in het aantal teams-vergaderingen opmerken.

“Nu het virus onder controle is en de maatregelen stapsgewijs afgebouwd worden, maken we het werken op kantoor stilaan meer mogelijk”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Naast een reeks praktische veiligheidsmaatregelen werd het personeel van elke dienst opgesplitst in twee bubbels. Elke bubbel krijgt om de beurt de kans om in het provinciehuis aan de slag te gaan. Voor sommige personeelsleden is fulltime thuiswerk immers niet altijd even praktisch, denk maar aan gezinnen met kinderen waar beide partners van thuis uit werken. Hiermee bieden we onze mensen op een veilige manier de ruimte om terug op de werkvloer zelf aan de slag te gaan”. ​

Hoewel thuiswerk en digitaal vergaderen aanbevolen blijft, bijten vandaag een deel van de medewerkers van de diensten vergunningen, waterlopen, mobiliteit, leefmilieu, gebouwen, tekenkamer en ruimtelijke planning de spits af en hernemen ze het werk op kantoor. ​

Het Provinciehuis in Leuven is steeds open gebleven, maar blijft voorlopig niet toegankelijk voor het publiek. Alle evenementen zijn immers uitgesteld en het vergadercentrum is voorlopig gesloten. ​
Audities in het kader van een beroepsprocedure voor een vergunning vinden er wel opnieuw plaats.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Tim Bernaers

Directeur Ondersteuning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be