Ternat maakt werk van ontharding

Vlaanderen is een van de meest verharde regio’s van Europa. Een tastbaar gevolg daarvan is de grote droogte en wateroverlast waar Vlaanderen de laatste jaren mee worstelt. Ook Ternat blijft hiervan niet gespaard. Zeker de meer verharde en bebouwde dorpskernen van Ternat en Sint-Katharina-Lombeek zijn hier gevoelig aan. Om ons hiertegen te wapenen maakt het lokaal bestuur werk van ontharding van het openbaar domein. ​

“We zijn gestart met het ontharden van het gemeenteplein. We kregen hiervoor een gratis begeleiding van de provincie Vlaams-Brabant”, zegt Geert de Feyter, schepen van milieu en duurzame ontwikkeling.

In samenwerking met Kiemkracht legde Ternat drie plantvakken aan en beplantte het met klimaatrobuuste, inheemse, biodiverse planten. “Op deze manier krijgt het gemeenteplein, dat voorheen een woestijn van klinkers en beton was, onmiddellijk een mooier, groener en milieuvriendelijker uitzicht.

Ternat onthardde, met de steun van de provincie, de omgeving rond het gemeentehuis.
Ternat onthardde, met de steun van de provincie, de omgeving rond het gemeentehuis.

Ontharden en de vrijgekomen ruimte vergroenen heeft tal van voordelen. Er ontstaat meer ruimte voor natuur en water. Hittestress in de zomer neemt af en in de winter is er minder overstromingsgevaar. Groen zorgt bovendien voor een aangenamere leefomgeving, het brengt rust en ruimte.

“De volgende jaren vervangen we op verschillende pleintjes en parkings stenen en beton door bomen en planten. De eerste schetsen zijn hiervoor in opmaak. We worden hiervoor bijgestaan door het studiebureau Avantgarden”, laat Geert de Feyter weten.

Deze acties kaderen in het gemeentelijk klimaatactieplan, waarin het lokaal bestuur zich engageert om tegen 2030 1m² per inwoner te ontharden.

“We ondersteunen 10 gemeenten, waaronder Ternat, in projecten rond het klimaatbestendig inrichten en beheren van het openbaar domein. De ondersteuning focust op de begeleiding van de gemeente bij de uitvoering van concrete acties op het terrein”, legt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu van de provincie Vlaams-Brabant uit. “We willen tegen 2040 een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie zijn. Daarom helpen we 43 gemeenten bij de opmaak van hun klimaatplan en steunen we projecten die helpen om de doelstellingen van het provinciale en de gemeentelijke klimaatplannen te halen.” ​

 

Meer info: https://www.ternat.be/ontharding

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Geert De Feyter

Schepen, Gemeente Ternat

Inez Debaus

Dienst leefmilieu, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be