Talentenplatform Noord-Hageland levert mooie samenwerkingen op

Op maandag 29 april vond het lokale Talentenplatform Noord-Hageland plaats in CC Den Amer. Stad Diest, IGO, provincie Vlaams-Brabant, RTC Vlaams-Brabant, UCLL, VDAB en Voka-Kvk Vlaams-Brabant bieden zo een broodnodig platform aan waar verschillende onderwijs- en arbeidsmarktspelers elkaar beter konden leren kennen.

 

Het Talentenplatform Noord-Hageland is een netwerkevent dat onderwijs, arbeidsbemiddelaars, sociale economie, openbare besturen, organisaties en bedrijven samenbrengt om zo geschikte arbeidskrachten te vinden voor bedrijven uit de regio.
Ook voor wie bedrijven zoekt om stages, opleidingen op de werkvloer, duaal leren of school-of bedrijfsbezoeken bij te organiseren is het Talentenplatform nuttig.

Lokaal netwerk opbouwen

Diest is een scholenstad met een groot aanbod aan onderwijsinstellingen op alle niveaus. Bedrijven, secundaire scholen, hoger onderwijs, volwassenonderwijs, arbeidsbemiddelaars, organisaties uit de sociale economie en lokale besturen, ze hebben elkaar nodig en zouden elkaar binnen een kleinere economische regio moeten kennen. In de praktijk is dat eerder een uitzondering.

“Dat is net de reden waarom we dit talentenplatform organiseren in de regio, zodat de verschillende spelers elkaar ontmoeten”, vertelt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant toe.

“Het doel is om verschillende medewerkers van deze organisaties bij elkaar te krijgen zodat ze samen aan de slag kunnen,” voegt schepen van Onderwijs Pascale Vanaudenhove toe. “Werkplekleren, stages, duaal leren, gastcolleges, logistieke ondersteuning, invullen van vacatures,… het zijn enkele domeinen waar ik spontaan aan denk, maar dan is het wel nodig elkaar te leren kennen.”

Tijdens dit Talentenplatform geven Voka–KvK Vlaams-Brabant, Stad Diest, de provincie Vlaams-Brabant samen met vele partners hen de kans om zo’n lokaal netwerk op te bouwen. ​

Mooie samenwerkingen

“Ook als provincie nemen we hierbij graag onze rol op”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Door de lokale economie te ondersteunen dragen we bij aan de duurzame groei van onze regio. Daarnaast is de samenwerking met VDAB een essentieel onderdeel van ons beleid om werkgelegenheid te bevorderen. Door de bedrijvigheid in Vlaams-Brabant te beschermen en te stimuleren, blijven we een aantrekkelijke bestemming voor innovatieve ondernemingen.”

Er werden getuigenissen gebracht over reeds bestaande succesvolle samenwerkingen tussen secundaire scholen en bedrijven uit de regio. Dit o.a. door De Prins in Diest (duaal hout) en het Damiaaninstituut uit Aarschot (horeca duaal) ism Celdekor en De Kiezel.


Partners Talentenplatform Demerland

De deelname aan het Talentenplatform is gratis en per bedrijf/organisatie/school kunnen meerdere personen ingeschreven worden. Het Talentenplatform Noord-Hageland is een samenwerking van vele partners: de dienst Flankerend onderwijs van Stad Diest, secundaire scholen Diest en Aarschot, IGO, provincie Vlaams-Brabant, RTC Vlaams-Brabant, UCLL, VDAB en Voka-Kvk Vlaams-Brabant.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Maikel van de Winckel

dienst economie, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be