Studie naar verbetering bedrijventerrein BUDA goedgekeurd.

Vrijdag 8 december 2017 — De provincie Vlaams-Brabant wees de gunning voor de optimalisatiestudie voor het bedrijventerrein BUDA in Vilvoorde, Machelen en Brussel toe aan het consortium 1010 Architecture Urbanism, IDEA consult, TML en Witteveen+Bos.

De provincie Vlaams-Brabant gaat in 2018 een ruimtelijke optimalisatiestudie opmaken voor de bedrijvenzone Buda, gelegen in Vilvoorde, Machelen en Brussel. De bedrijvenzone Buda raakte immers in verval na de sluiting van Renault, Cokeries de Marly, VTR en andere vestigingen.

De provincie Vlaams-Brabant gaat, samen met verschillende partners op het terrein, een ruimtelijke toekomstvisie voor het gebied opmaken. Deze visie wordt gekoppeld aan het samenwerkingsverband ‘Buda+’ van de stad Brussel, de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen, dat gericht is op circulaire economie en het verhogen van de tewerkstelling in het gebied.

‘De studie werd gegund aan het consortium 1010 Architecture Urbanism, IDEA consult, TML en Witteveen+Bos’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Met een duidelijk ruimtelijk kader als houvast zal er geïnvesteerd kunnen worden in infrastructuur, zoals de fietssnelweg langs het kanaal en de spoorlijn Vilvoorde-Diegem. Het komt ook het imago van het bedrijventerrein ten goede zodat er zich nieuwe bedrijven kunnen vestigen’.

Ann Schevenels Gedeputeerde voor ruimtelijke planning
Katrien Coremans Dienst Ruimtelijke Planning-planoloog at Provincie Vlaams Brabant