Steve Claeys legt eed af als nieuwe burgemeester van Machelen

Op 10 juni legde Steve Claeys in handen van provinciegouverneur Jan Spooren zijn eed af als nieuwe burgemeester van Machelen. Steve Claeys neemt het mandaat over van waarnemend burgemeester Marc Grootjans. ​

Steve Claeys legt de eed af als nieuwe burgemeester in handen van provinciegouverneur Jan Spooren
Steve Claeys legt de eed af als nieuwe burgemeester in handen van provinciegouverneur Jan Spooren

Steve Claeys is 45 jaar en sinds januari 2019 eerste schepen van Machelen. Naast het burgemeestershap zal hij zijn bevoegdheden ruimtelijke ordening, mobiliteit, stedenbouw en woonbeleid behouden.

"Als burgemeester is het mijn taak om samen met de nieuwe ploeg constructief verder te werken aan de reeds geplande acties, in het belang van onze gemeente, onze inwoners, ondernemingen en bezoekers. Daarnaast zullen we enkele strategische doelstellingen verscherpen en tal van boeiende uitdagingen aangaan", zegt kersvers burgemeester Steve Claeys.

Na de beslissing van de gemeenteraad van 16 februari 2021 tot vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente Machelen is er een nieuwe coalitie op de sporen gezet door de partijen N-VA en het kartel sp.a-spirit-groen.

Op 5 mei 2021 werd er een nieuwe akte van voordracht van burgemeester ingediend bij provinciegouverneur Jan Spooren. ​

“Machelen heeft op bestuurlijk vlak enkele onstabiele maanden achter de rug. ​ We zijn ervan overtuigd dat er een sterke en standvastige meerderheid werd gevormd om Machelen op een moderne en correcte manier te besturen en om de grote uitdagingen, die er liggen, aan te pakken. ​ We hebben er alle vertrouwen in dat Steve Claeys dat uitstekend zal doen,” zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be