Steun voor 2 taalstimulerende projecten in Pajottenland en Machelen

Provincie zet in op kennis van het Nederlands

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt een taalstimulerend netwerk van scholen in de Pajotse gemeenten Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en een project van de gemeente Machelen.

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt.

“Onze steun heeft een uitgesproken sociaal karakter, want voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren. Hiermee ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

De volgende twee projecten kregen steun van de provincie Vlaams-Brabant:

‘Taalbuddy’s in de klas: een lerend netwerk’ in Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw (6.400 euro)

In deze regio is er een grote toestroom van anderstalige en meertalige leerlingen in de kleuterscholen en het lager onderwijs. Scholen geven aan dat het steeds minder evident is om het niveau van het Nederlands op peil te krijgen en te houden. Directies geven aan dat het hen aan middelen en personeel ontbreekt om voldoende op de kennis van het Nederlands in te zetten. Er is nood aan hulp op de klasvloer om individueel of in kleine groepen aan de kennis van het Nederlands te werken.

Samen met Schoolmakers gaan de initiatiefnemers een traject doorlopen om de taaluitdagingen in de klas aan te pakken via de inzet van taalbuddy’s. Met dit traject wil men een lerend netwerk samenbrengen dat de nodige weloverwogen acties onderneemt. De deelnemende scholen gaan het engagement aan om te participeren aan het lerend netwerk en de taalbuddy’s in te zetten in de klassen.

De volgende scholen nemen deel aan het lerend netwerk: GBS Blokbos, Sint-Victor Alsemberg en GO! De Boomhut uit Beersel, GO! Beukenbos, VBS HH&C Vondel ​ en VKS Sancta Maria uit Halle en Jan Ruusbroec, GBS 't Populiertje, GO! De Groene Parel, GBS Wegwijzer en VBS Sint-Lutgardis uit Sint-Pieters-Leeuw.

Gedeputeerde Gunther Coppens en schepenen Elsie De Greef en Jo Vander Meylen aan GBS Blokbos uit Beersel, een school die deelneemt aan het lerend netwerk voor taalbuddy's
Gedeputeerde Gunther Coppens en schepenen Elsie De Greef en Jo Vander Meylen aan GBS Blokbos uit Beersel, een school die deelneemt aan het lerend netwerk voor taalbuddy's

‘Samen lopen, wandelen en Nederlands oefenen’ van de gemeente Machelen (1.280 euro)

Dit ontmoetingsinitiatief van de gemeente Machelen koppelde in de zomermaanden Nederlandstalige Machelaars aan anderstalige Machelaars. Duo’s werden gevormd die twee keer per week gingen wandelen of lopen. De Nederlandstalige Machelaars en de vrijwillige begeleiders kregen taalstimuleringstips zodat zij op een aangepaste en taalrijke manier kunnen communiceren met hun anderstalige partner.

“Dit kleinschalig project zorgde voor ontmoeting tussen anderstaligen en Nederlandstaligen in een ontspannen sfeer. Het zomerverlies van het Nederlands voor de cursisten werd op die manier gecompenseerd. Het project zorgde ook voor gemeenschapsvorming en zal ertoe leiden dat anderstaligen via deze opstap sneller de weg vinden naar het lokale sport- en vrijetijdsaanbod”, besluit gedeputeerde Gunther Coppens.

Gedeputeerde Gunther Coppens, schepen Magda Geeroms en twee medewerkers aan het sportcomplex van Machelen
Gedeputeerde Gunther Coppens, schepen Magda Geeroms en twee medewerkers aan het sportcomplex van Machelen

Gunther Coppens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Sarah Wyndaele

Vlaams karakter, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be