Sterkste stijging tewerkstelling horeca in Vlaams-Brabant

Dinsdag 16 januari 2018 — Toerisme Vlaams-Brabant analyseerde de tewerkstellingscijfers van de voorbije jaren. Zowel het aantal zelfstandigen in de horeca als het aantal loontrekkenden in de toeristische sector zijn fors gestegen. De investeringen in toerisme van de regio’s zorgen voor een goede tewerkstelling in Vlaams-Brabant

Horeca belangrijke bron van tewerkstelling

Uit de cijfers van het RSVZ blijkt dat het aantal zelfstandigen in de Vlaams-Brabantse horecasector sinds 2010 met 13% is gestegen. De stijging is er zowel in de Groene Gordel (+ 11,4%) als in het Hageland (+ 12,5%). Het aantal zelfstandigen in de horeca stijgt zelfs sneller dan het gemiddelde van de andere toeristische regio’s in Vlaanderen (+9%).

‘In de brede toeristische sector werken in Vlaams-Brabant zo’n 33.000 mensen. Toerisme wordt soms onderschat, maar het is een belangrijk deel van de economie en een belangrijke werkgever in Vlaams-Brabant, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.

Tewerkstelling in horeca en toerisme is dus niet gering en het biedt bovendien ook kansen aan jongeren, 1 op 4 in de horeca is jonger dan 25 jaar, maar ook aan anderstaligen en laaggeschoolden.


Toerisme Vlaams-Brabant ondersteunt de horeca

Toerisme Vlaams-Brabant doet heel wat inspanningen om de horeca te promoten. Zo is er een jaarlijkse biermaand om de Vlaams-Brabantse bieren en biercafé’s in de kijker te zetten. Ook worden thematische campagnes opgezet om dag- en verblijfstoeristen naar het Hageland en de Groene Gordel te trekken. Ook de vele wandel- en fietstoeristen stoppen graag even in de horeca op en langs de netwerken.
Specifiek naar logiesuitbatingen toe heeft Toerisme Vlaams-Brabant een voltijds logiesconsulente die startende en bestaande logiesuitbaters ondersteunt. Ondertussen is het aantal logies toegenomen van 340 in 2011 tot 464 uitbatingen in 2016. Dit komt overeen met een capaciteit van 30.907 bedden en jaarlijks zo’n 2.000.000 overnachtingen.

‘Meer en meer mensen nemen de stap om een logiesuitbating te starten, een goede zaak voor de tewerkstelling’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.     

Monique Swinnen Gedeputeerde voor toerisme at Kabinet Swinnen,Provincie Vlaams Brabant
Vital Geeraerts Persmedewerker Toerisme Vlaams-Brabant at Provincie Vlaams Brabant