Steenokkerzeel heeft bestrijdingsplan tegen erosie

Op 19 juni heeft de gemeente Steenokkerzeel het erosiebestrijdingsplan goedgekeurd. Dit plan werd opgesteld in samenwerking met een provinciale erosiecoördinator.

"In onze gemeente hebben we vooral problemen in het zuidoosten waar de hellende landbouwgebieden afwateren naar de luchthaven en het gehucht Humelgem. Bij een onweer in 2018 verzamelden modder en water zich aan de Kortenbergsesteenweg en vormde een kolkende massa richting het centrum. Geprofileerde grasstroken en een erosiebekken zullen ingezet worden om de strijd tegen de overlast aan te pakken", zegt schepen Marleen Ral.

Om water- en modderoverlast, zoals hier in de Wijngaardstraat, te voorkomen, heeft de gemeente Steenokkerzeel nu een erosiebestrijdingsplan
Om water- en modderoverlast, zoals hier in de Wijngaardstraat, te voorkomen, heeft de gemeente Steenokkerzeel nu een erosiebestrijdingsplan

Vlaams-Brabant is gevoelig voor erosie

Steenokkerzeel is één van de gemeenten in Vlaams-Brabant die te lijden heeft onder erosie van landbouwgronden. Bij hevige neerslag stroomt met het water ook de goede landbouwgrond van de akkers weg. De modder komt terecht op straten en in woningen. Als dit verder doorspoelt naar rioleringen, grachten en waterlopen kan dit zorgen voor overstromingen.

"De aanpak van die problemen begin met een goed erosiebestrijdingsplan. Zo’n plan brengt de grootste knelpunten in kaart, bepaalt de prioriteiten en stelt praktische oplossingen voor", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. "Voor de uitwerking van maatregelen uit een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan krijgt de gemeente bovendien een Vlaamse subsidie van 12,5 euro per hectare plangebied."

Samenwerken tegen erosie

Steenokkerzeel is de 13de Vlaams-Brabantse gemeente die voor de opmaak van haar gemeentelijk erosiebestrijdingsplan een beroep doet op de provinciale erosiecoördinator. In zo’n samenwerking levert de gemeente input via haar terreinkennis en de provincie via haar expertise in erosiebestrijding.

"Het samen opmaken van het plan is de eerste stap. Nu dat afgewerkt en goedgekeurd is, gaan de provinciale erosiecoördinatoren met de gemeente aan de slag om, in nauw overleg met de landbouwers, effectieve maatregelen uit te voeren. Op basis van samenwerking en goede afspraken kunnen we heel veel verwezenlijken op het terrein", besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Marleen Ral

Schepen, Gemeente Steenokkerzeel

Peter Maris

Dienst waterlopen, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be