Start vernieuwing fietsnetwerk in de Groene Gordel

Op 1 oktober start Toerisme Vlaams-Brabant met werken aan het fietsnetwerk in de Groene Gordel. De bewegwijzering wordt volledig vernieuwd en er verschijnen nieuwe trajecten en knooppunten.

Het fietsnetwerk in de Groene Gordel ligt er al meer dan 10 jaar.
“Op een aantal lokale wijzigingen na, is er sindsdien, niet veel veranderd. En dat begonnen de fietsers te merken”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. “Het was tijd om het fietsnetwerk grondig tegen het licht te houden en kritisch te kijken waar we het konden verbeteren”.

Daar is al vrij snel, na de vernieuwing van het fietsnetwerk in het Hageland en Leuven in 2018, mee gestart. Want 1.100 km fietsroutes herbekijken, daar gaat wat denk- en terreinwerk aan vooraf. In overleg met fietsers, vrijwilligers, gemeenten en andere wegbeheerders is niet alleen rekening gehouden met huidige fietsmogelijkheden, ook opportuniteiten en toekomstscenario’s zijn in rekening gebracht.

Dit resulteerde in een fijnmaziger fietsnetwerk met 120 km nieuwe en 85 km verbeterde trajecten dat dichter en beter aansluit op het Brussels Gewest. De thematisch bewegwijzerde fietslussen zijn in het fietsnetwerk geïntegreerd, zodat de 6-hoekige rood-witte borden kunnen weggenomen worden. Bovendien zijn heel wat gemeenten mee op de kar gesprongen om het rijcomfort en de fietsvriendelijkheid van bepaalde wegen langs het fietsnetwerk te verbeteren tegen het voorjaar 2021.

Deze vernieuwing van het fietsnetwerk was het moment om een nieuw type bewegwijzeringsbord in te voeren. Door te kiezen voor een volledig bedrukt bord en af te stappen van stickers, kunnen de onderhoudskosten de komende jaren naar beneden. Daarvoor moeten alle borden éénmalig vervangen worden. 

De werken zijn zeer ingrijpend. Het is de bedoeling om de hinder voor de fietsers zoveel mogelijk te beperken. Daardoor worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Het fietsnetwerk wordt opgedeeld in 4 grote zones. Binnen een welbepaalde zone wordt het fietsnetwerk gedurende 1,5 maand aangepast en voorzien van nieuwe borden. Tijdens deze periode is het fietsnetwerk in die zone niet befietsbaar. Na deze periode wordt de zone terug vrijgegeven en gestart met een volgende zone. Het startschot wordt gegeven in het noordoosten van de Groene Gordel.
De fasering van de werken gaat in tegenwijzerzin de Groene Gordel rond om eind maart 2021 in het zuidoosten te eindigen.

De kers op de taart van de vernieuwingsoperatie is een nieuwe fietskaart Vlaams-Brabant, die vanaf het voorjaar 2021 bij de toeristische diensten en de boekhandels ligt.

“Maar de fietsers hoeven niet tot eind maart te wachten om het vernieuwde fietsnetwerk te ontdekken”, besluit gedeputeerde Monique Swinnen. “Op onze fietsrouteplanner zullen de nieuwe trajecten zichtbaar zijn vanaf het moment dat een zone helemaal klaar is".

Voor een laatste stand van zaken van de werken aan het fietsnetwerk kan men terecht op: www.toerismevlaamsbrabant.be/werkenfietsnetwerk

De fietsrouteplanner van Vlaams-Brabant geeft de nieuwe trajecten weer van zodra een fase is afgewerkt via www.toerismevlaamsbrabant.be/fietsrouteplanner

De nieuwe fietskaart is vanaf het voorjaar van 2021 te koop aan 7 euro in de boekhandels en toeristische infokantoren of online via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

 

 

Monique Swinnen

Gedeputeerde voor toerisme, Provincie Vlaams-Brabant

Petra Moons

Toerisme Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be