Start onderzoek naar preventie wateroverlast bedrijvenzones in Zennevallei

De provincie Vlaams-Brabant stelde het studiebureau Vectris aan om na te gaan welke maatregelen er genomen kunnen worden om bedrijvenzones in de Zennevallei te beschermen tegen wateroverlast. Het onderzoek voor bedrijvenzone Breedveld in Lot en Gilsonlaan in Drogenbos zijn reeds gestart.


De intense regenbuien van afgelopen zomerperiode leidden ook in bedrijvenzones tot wateroverlast. Bedrijvenzones zijn vaak aangelegd in de natte gronden van de valleien. ​
Dit was onder meer het geval in bedrijvenzone Breedveld in Lot, die gelegen is aan de Molenbeek.

De provincie start een onderzoek naar het voorkomen van wateroverlast in de bedrijvenzones van de Zennevallei, zoals Breedveld in Lot (foto)
De provincie start een onderzoek naar het voorkomen van wateroverlast in de bedrijvenzones van de Zennevallei, zoals Breedveld in Lot (foto)

Door de intensere regenbuien, veroorzaakt door de klimaatverandering, zijn er op maat ontworpen oplossingen nodig. ​
De studie zal in overleg met de bedrijven focussen op twee thema’s:

  • Hoe kunnen we de Molenbeek meer ruimte geven door de inrichting van een winterbedding of een meer meanderend profiel van de waterloop?
  • Welke gezamenlijke en individuele maatregelen kunnen bedrijven en overheden nemen om in geval van hoogwater het water te bufferen en ter plaatse te infiltreren?

“De onderzoeksmaatregelen zijn er op gericht het risico op wateroverlast te verminderen én tegelijk de natuur gelinkt aan de Molenbeek te bevorderen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Het onderzoek kadert in de opwaardering van de bedrijvenzones in de Zennevallei.”

Bedrijvenzone Breedveld in Lot ligt langs de Molenbeek
Bedrijvenzone Breedveld in Lot ligt langs de Molenbeek

"Onze waterlopen kunnen een meerwaarde bieden voor bedrijventerreinen, zowel voor waterbuffering als voor ecologie en belevingswaarde. Want meanderende waterlopen en ruimte voor water dragen bij aan de groen-blauwe dooradering van de omgeving en zorgen voor een veerkrachtig watersysteem", besluit Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De provincie Vlaams-Brabant werkt ook, samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), aan de uitvoering van het landinrichtingsproject voor de Molenbeek.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Daan Demey

Dienst ruimtelijke planning, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be