Spikdoornkapel en omgeving in een nieuw kleedje

Dinsdag 19 december 2017 — De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Tielt-Winge en het Regionaal Landschap Noord-Hageland hebben de Spikdoornkapel in Meensel-Kiezegem gerenoveerd en het omringende landschap vergroend met de snoei van de omringende bomen en de aanplant van een inheemse haag.

Dankzij het provinciale ‘360°-erfgoedproject realiseerden Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw en de gemeente Tielt-Winge de renovatie van de Spikdoornkapel. Ook de aanpak van het omringende landschap maakt onderdeel uit van dit project.

De kapel verkeerde al enige tijd in slechte staat. Door de overdracht van particulier bezit naar de gemeente was een eerste stap naar restauratie gezet en kwam deze in aanmerking voor het ‘360°-erfgoedproject.
‘Met dit project willen we de herwaardering van niet-beschermd klein historisch erfgoed en de omgeving stimuleren’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. ‘De eigenaar ontvangt hiervoor een financiële ondersteuning van 70% van de provincie. Elk regionaal landschap coördineert een dergelijk project op haar grondgebied. Voor deze kapel nam het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw de opvolging op zich’.

Op basis van het uitgebreide inspectieverslag door Monumentenwacht Vlaams-Brabant kon de aannemer aan de slag met de kapel. De grootste pijnpunten waren het dak, de buitenmuren, de deur en het interieur.

Tijdens de werken ontdekte de aannemer een nis waar vermoedelijk een datumsteen gezeten heeft. Hierin plaatste hij een nieuwe steen met de inscriptie ‘1655’, die eerder op de gevel geschilderd stond.

‘De kapel staat bovendien in een mooi stukje landschap tussen de fruitbomen. Om dit terug mooi in de verf te zetten, kregen de vier grote linden en eik een professionele snoeibeurt. De boomverzorgers kapten enkele risicovolle bomen en freesden de stronken weg. De oude afsluiting werd vervangen door een inheemse haag. We hebben de laatste plantjes in de grond gestoken en plaatsen zo de gerenoveerde Spikdoornkapel volledig in het groen’, besluit Stefan Smets van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.

Dominique Stels Communicatie Erfgoed at Provincie Vlaams Brabant
Stefan Smets Regionaal Landschap Noord-Hageland
Tom Dehaene Gedeputeerde voor erfgoed