Spelen, chillen en water beleven aan de oevers van de Kleine Gete in Orsmaal

Opening Geteparkje

Op 22 juni openden de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Linter en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland het Geteparkje, een buurtpark aan de oevers van de Kleine Gete, in Orsmaal. Men kan er verpozen aan het water, genieten van een picknick, een spelletje petanque spelen, schommelen, schuiven of klimmen.

 

De gemeente Linter kocht de voormalige paardenweide met subsidies vanuit het ‘strategisch project Getestreek’. Het strategisch project, een samenwerking tussen provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de zes Getegemeenten, streeft naar groenblauwe dooradering van de dorpskernen in de Getestreek, het in contact brengen van de mensen met het water, en werkt tegelijk aan sponslandschappen en vertraagde waterafvoer als maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering.

 

Geteparkje is voorbeeld voor streek

“Voor de aankoop van dit perceel hebben we de handen in elkaar geslagen met de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij kochten het onderste deel van het perceel, aan de Kleine Gete gelegen, en wij het bovenste. Gelukkig kregen we hiervoor subsidies vanuit Vlaanderen, want dit is een bouwgrond. Zo konden wij als kleine gemeente ook bijdragen aan de bouwshift en het vrijwaren van de open ruimte. Tegelijk hebben we een toffe, groene plek voor onze inwoners gecreëerd, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten”, zegt Marc Wijnants, burgemeester van Linter.

Het Geteparkje is misschien een kleine plek, maar ze vervult een belangrijke voorbeeldfunctie voor de streek. De VMM onderzoekt hier immers de mogelijkheden om de Kleine Gete opnieuw te laten meanderen, de oever te verlagen en een vlonder te installeren. Hierdoor wordt op kleine schaal ingezet op vertraagde afvoer van het water en versterking van de biodiversiteit en kunnen de bezoekers van het Geteparkje het water en haar schommelingen van heel dichtbij beleven.

“Met dit parkje laten we al op kleine schaal zien waar we op willen inzetten in de hele Getestreek: levendige dorpskernen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze het water kunnen beleven. Daarom ondersteunen we de inrichting van dit parkje met een subsidie van 45.000 euro”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Op 22 juni werd het Getepark in Orsmaal plechtig geopend.
Op 22 juni werd het Getepark in Orsmaal plechtig geopend.

Weidebeekjuffer als mascotte

Als mascotte voor het park werd gekozen voor de weidebeekjuffer, een indicatorsoort voor een goede waterkwaliteit. ​
“Onze weidebeekjuffer kan hier het woord niet doen, maar ze zou tevreden zijn met de natuurlijke inrichting van deze plek,” zegt Kristien Justaert, coördinator van Regionaal Landschap Zuid-Hageland. “Zoals meestal het geval is bij onze projecten, is dit parkje het resultaat van een samenwerking met verschillende partners en belanghebbenden. Het is dan de taak van het Regionaal Landschap om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en te komen tot een gedragen plan voor de plek en dat plan ook uit te voeren. Die gedragenheid is des te meer van belang in projecten rond water. Het thema zal de komende jaren immers enkel maar in belang toenemen.”

 

Wensen van buurtbewoners uitgevoerd: water dichter bij de mensen

Het inrichtingsplan hield niet alleen rekening met de biodiversiteitsversterking en ruimte voor water, maar ook met de wensen van de buurbewoners. Een participatiemoment met de buurtbewoners legde de behoefte bloot aan een groene plek, met ruimte voor sport en spel, maar ook voor rust en samenzijn. Het Regionaal Landschap hield in haar ontwerp rekening met de wensen van de inwoners.

Het Getepark is ook een groene ruimte voor de buurtbewoners.
Het Getepark is ook een groene ruimte voor de buurtbewoners.

“Het is belangrijk om het water terug dichterbij de mensen te brengen,” besluit burgemeester Marc Wijnants. “We moeten opnieuw leren hoe een valleisysteem werkt. Want alleen zo kunnen we omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering, namelijk lange periodes van droogte enerzijds en hevige overstromingen anderzijds. De Getestreek is daar namelijk heel gevoelig voor. In het Geteparkje kan je dat valleisysteem nu opnieuw beleven.”


De aanleg van het Geteparkje is een samenwerking van Vlaamse Milieumaatschappij, gemeente Linter, Strategisch Project Getestreek en Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. ​
De uitvoering gebeurde door Playful, maatwerkbedrijf De Winning en de gemeente Linter, en werd gecoördineerd door het Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Een project met ondersteuning en subsidiëring als strategisch project van het Departement Omgeving en met steun van de provincie Vlaams-Brabant.
Een project met ondersteuning en subsidiëring als strategisch project van het Departement Omgeving en met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Ann Schevenels

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Marc Wijnants

Burgemeester, Gemeente Linter

Joachim Lambrechts

Medewerker landschapszorg, Regionaal Landschap Zuid-Hageland

An Steegen

Projectcoördinator SP OnverGETElijk!, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be