Software voorspelt plotse overstromingen

Slimme technologie als wapen tegen wateroverlast

Het Leuvense bedrijf HydroScan ontwikkelde, mede met steun van de provincie Vlaams-Brabant, software dat overstromingen kan voorspellen. Met Flood4Cast is het mogelijk om tot drie uur op voorhand tot op wijk- en zelfs straatniveau te weten waar een wolkbreuk zal toeslaan. Flood4Cast biedt de provincie Vlaams-Brabant, en andere overheden, mogelijkheden om aan operationeel waterbeheer te doen in het kader van noodplanning of in de bredere context van een klimaatbeleid.


Overstromingsvoorspeller gaat verder dan buienradar

“Buienradars voorspellen misschien wel hoeveel neerslag er zal vallen, maar niet of en waar er wateroverlast zal zijn”, zegt Patrick Swartenbroekx, CEO van HydroScan. “Daarvoor heb je meer informatie nodig. Wij baseren onze voorspellingen op de real-time gegevens van de neerslagradars van de Vlaamse Milieumaatschappij. Die gegevens koppelen we aan overstromingskaarten van Vlaanderen, die rekening houden met onder meer het landgebruik, de terreinhelling en de rioolstelsels.”

Uitdagingen aanpakken met slimme technologie

De overstromingsvoorspeller Flood4Cast van het Leuvense Hydroscan kon rekenen op een provinciale subsidie van 127.992 euro in het kader van de Slimme Regioprojecten.

“We maken van onze provincie een slimme regio. We moeten ons klaarstomen om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden met onder meer inzet van slimme technologie. Zo’n projecten werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op vlak van mobiliteit, economie, duurzaam waterbeheer, energie, toerisme, recreatie en bestuur. Ze maken onze provincie leefbaarder voor de inwoners”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Slimme Regio.

Op 17 oktober maakten gouverneur Spooren, de gedeputeerden Nevens en Dehaene en schepen Vansina van de stad Leuven kennis met Flood4Cast, software dat door het Leuvense bedrijf HydroScan ontwikkeld werd voor het voorspellen van overstromingen
Op 17 oktober maakten gouverneur Spooren, de gedeputeerden Nevens en Dehaene en schepen Vansina van de stad Leuven kennis met Flood4Cast, software dat door het Leuvense bedrijf HydroScan ontwikkeld werd voor het voorspellen van overstromingen

Duurzaam en klimaatadaptief waterbeheer in Vlaams-Brabant

De klimaatveranderingen zorgen voor extreme weersomstandigheden. Droogte en wateroverlast komen vaker voor. ​

“De overstromingsvoorspeller is dan ook een zeer handig hulpmiddel voor ons, die we kunnen inzetten voor ons duurzaam en klimaatadaptief waterbeheer. De overstromingsvoorspeller kan de lokale besturen ondersteunen bij het nemen van eventuele maatregelen. Het aanpakken van zowel de droogte als de wateroverlast en de ondersteuning hierbij voor de lokale besturen staan hoog op de agenda”, zegt gouverneur Jan Spooren.

Flood4Cast voorspelt, tot enkele uren voor een wolkbreuk toeslaat, het overstromingsrisico tot op wijk- of zelfs straatniveau
Flood4Cast voorspelt, tot enkele uren voor een wolkbreuk toeslaat, het overstromingsrisico tot op wijk- of zelfs straatniveau

De provincie Vlaams-Brabant neemt met haar integraal waterbeleid maatregelen om overstromingen zo veel mogelijk te voorkomen of te temperen. Zo kunnen gecontroleerde overstromingsgebieden ervoor zorgen dat overlast in andere gebieden voorkomen wordt. Daarnaast geeft de provincie zo veel mogelijk ruimte aan water zodat het natuurlijk in de bodem kan infiltreren en vertraagd afgevoerd wordt. De provincie moedigt Vlaams-Brabanders ook aan om hun woning of gebouw in risicozones te beschermen tegen schade door overstromingen.

"Zo'n overstromingsvoorspeller is dan een handig instrument", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. "Hij zorgt ervoor dat we paraat kunnen staan bij overstromingen."


Leuven en St.-Genesius-Rode gaan nog stap verder

Het Slimme Regioproject ging in Leuven en Sint-Genesius-Rode nog een stap verder. ​

Flood4Cast koppelt er alle beschikbare gegevens aan real-time informatie van meetpunten en sensoren in alle waterlopen van het Dijlebekken en de Molenbeek. Dat helpt de voorspellingen nog te verbeteren. De beide gemeenten krijgen alarmmeldingen als er wateroverlast dreigt.

Lokale besturen, burgers en interventiediensten kunnen dan gepaste maatregelen nemen zodat schade kan ingeperkt worden. Mogelijke maatregelen zijn pompen in werking zetten, zandzakjes laten aanrukken, straten afsluiten, parkeergarages ontruimen, wachtbekkens ledigen en burgers informeren.

In de andere gemeenten van Vlaams-Brabant levert Flood4Cast binnen het Slimme Regioproject informatie over real-time overstromingsrisico op wijkniveau, dus nog niet tot op straatniveau.

Het Slimme Regioproject draait om de ontwikkeling van de software. Leuven/Sint-Genesius-Rode en de provincie zijn binnen die ontwikkeling “test-cases”. ​
Het project loopt tot 28 februari 2023.
Daarna kunnen geïnteresseerde lokale besturen de software aankopen.

Meer info: www.hydroscan.eu/nl/flood4cast

Bart Nevens

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Tom Dehaene

Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant

Jan Spooren

Gouverneur, Provincie Vlaams-Brabant

Patrick Swartenbroekx

CEO, HydroScan

Tom Feyaerts

Directeur Operaties, HydroScan

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

[email protected]

www.vlaamsbrabant.be