Skip to Content
Snoezeltuin voor Het Balanske

Snoezeltuin voor Het Balanske

Op 6 oktober starten de werken aan de snoezeltuin van Het Balanske in Tielt-Winge. Dit activiteitencentrum voor mensen met een beperking bundelt hiervoor de krachten met de provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Noord-Hageland.

“Snoezelen is het stimuleren van verschillende zintuigen door een combinatie van muziek, lichteffecten, trillingen, tastmateriaal en geuren. Deze zintuiglijke ervaringen worden aangeboden in een veilige, warme en rustige omgeving.  Op deze manier zorgen we voor ontspanning voor onze gebruikers, wat het contact tussen ouders en kinderen of tussen deelnemers en begeleiders, ten goede komt”, zegt Albert Van der Stappen, directeur van Het Balanske.

In het gebouw van het activiteitencentrum zijn er al 7 verschillende snoezelruimten. Het Balanske wilde deze educatieve methodiek ook toepassen op de buitenomgeving  in de vorm van een snoezeltuin. Via ‘snoezelobjecten’, zoals muziekinstrument, een buitenspiegel of een voelboom,  worden bezoekers  uitgenodigd tot interactie.

Vanaf de conceptfase tot de uitwerking en aanplanting is rekening gehouden met de verlangens van animatoren, medewerkers, management en ouders.

Story image


“Een participatieve aanpak staat centraal in dit project. We zetten in op een sterke betrokkenheid bij de verschillende gebruikers. Hun noden en wensen, zoals de aanwezigheid van een rust- en een actieve zone en van een educatieve hoek, vertaalden we in een plan. Naast belevingselementen ligt de nadruk op het vergroenen van de buitenruimte met streekeigen struiken en planten. Zo vormen de werken ook een meerwaarde voor de biodiversiteit”, zegt Wim Boonen, coördinator bij Regionaal Landschap Noord-Hageland.

Story image


“Het effect van groen op het welbevinden van mensen is groot en we zijn dan ook verheugd om binnen het LEADER Hageland+ programma financiële ondersteuning te kunnen bieden aan dit project.  Het is een inspiratietuin met groene belevingsplekken die de zintuigen prikkelen. We hopen zo een voorbeeld te zijn voor andere zorginstellingen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.Het initiatief werd als plattelandsproject ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontvangt hiervoor 19.770 euro subsidies.

Story image

 

Pierre-Bernard Van Acker Coördinator Hageland +, Provincie Vlaams-Brabant
Kelly Cuypers Communicatiecoördinator, Het Balanske
Lies Staes Regionaal Landschap Noord-Hageland
Story image

 

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creƫert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven