Site Tuinbouwschool in Roosdaal wordt Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch

De Tuinbouw-site in Roosdaal heet voortaan Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch. Deze site biedt onderdak aan een tiental verenigingen en organisaties, waaronder het Proefcentrum Pamel. De site onderging een grote verandering. Er zijn nieuwe vergaderzalen en er werden biomassaketels geïnstalleerd waardoor de site klimaatneutraal werkt.

 

“Na het vertrek van de laatste leerlingen in 2016 groeide de site uit tot een plattelandscentrum”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van land- en tuinbouw. “Landbouwonderzoek, biofruitteelt en sociale economie komen hier samen. De 15 partners op de site, waaronder de sociale onderneming Pro Natura en zorgboerderij De Valier, versterken elkaar. Het Proefcentrum Pamel vormt de spil. De provincie Vlaams-Brabant doet hier praktijkonderzoek rond de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de telers”.

Het hoofdgebouw werd grondig verbouwd. Het complex kreeg een extra verdieping; Daar bevinden zich voortaan de bureaus van de personeelsleden en enkele partners. Daarnaast zijn er ook acht vergaderzalen. ​
Ook op het buitenterrein werd er verder geïnvesteerd. Er kwamen nieuwe tunnels voor het praktijkonderzoek.

Proefcentrum Pamel koos voor bio en nu ook voor klimaatneutraal


Twintig jaar geleden koos het Proefcentrum Pamel resoluut voor bio toen dit nog in de kinderschoenen stond. Deze pioniersrol wordt verdergezet. Het plattelandscentrum is immers een klimaatneutrale site. De biomassa-installatie is goed voor 300 kW aan elektriciteit. Dat is voldoende om de hele site te verwarmen.

“Twee biomassaketels leveren voldoende energie om de gebouwen van het hele centrum te verwarmen”, zegt beheerder Yves Hendrickx. “Door de serres niet meer te verwarmen, verminderde het energieverbruik. Alleen de zon zorgt nu voor warmte achter glas. De houtsnippers die gebruikt worden in de biomassa-installatie zijn in de toekomst afkomstig van het ecologisch kapbeheer en groendonderhoud op de site zelf en in de onmiddellijke omgeving”.

“Bovendien wordt elke regendruppel opgevangen en hergebruikt”, besluit gedeputeerde Monique Swinnen. “Zonnepanelen zorgen voor duurzaam geproduceerde elektriciteit”.

 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/peerenbosch

 

Monique Swinnen

Voorzitter, Leader Hageland

Yves Hendrickx

Beheerder Proefcentrum Pamel, Provincie Vlaams-Brabant

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Provincie Vlaams-Brabant

#STREEKMOTOR - De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De foto's op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Je mag ze vrij gebruiken om de werking van de provincie te illustreren.

Neem contact op met

Provincieplein 1 3010 Leuven

016 26 71 65

info@vlaamsbrabant.be

www.vlaamsbrabant.be